reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXIII/149/13 Rady Gminy Komprachcice

z dnia 28 czerwca 2013 r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz. U. z 2012 r., poz. 391, poz. 951, z 2013r., poz.21, poz. 228), Rada Gminy Komprachcice uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Komprachcice świadczy dodatkowe usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właściciela dodatkową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, polegające na:

1) odbiorze dodatkowej ilości odpadów komunalnych,

2) odbiorze odpadów ulegających biodegradacji,

3) odbiorze i zagospodarowaniu odpadów budowlanych, rozbiórkowych.

§ 2. 1. Ustala się, że ceny za dodatkowe opróżnienie pojemnika z odpadami komunalnymi (zmieszanymi - nie ujęte w zbiórce selektywnej) wynoszą:

1) w przypadku gromadzenia na terenie nieruchomości odpadów w sposób selektywny:

a) cena za jeden pojemnik o objętości 80 l - 14,00 złotych brutto,

b) cena za jeden pojemnik o objętości 120 l - 17,00 złotych brutto,

c) cena za jeden pojemnik o objętości 240 l - 30,00 złotych brutto,

d) cena za jeden pojemnik o objętości 1100 l - 69,00 złotych brutto,

2) w przypadku gromadzenia na terenie nieruchomości odpadów w sposób nieselektywny:

a) cena za jeden pojemnik o objętości 80 l - 28,00 złotych brutto,

b) cena za jeden pojemnik o objętości 120 l - 34,00 złotych brutto,

c) cena za jeden pojemnik o objętości 240 l - 60,00 złotych brutto,

d) cena za jeden pojemnik o objętości 1100 l - 138,00 złotych brutto.

2. Ustala się, że cena za odbiór worka foliowego 120 l z odpadami komunalnymi (zmieszanymi - nie ujęte w zbiórce selektywnej) wynosi:

1) w przypadku gromadzenia na terenie nieruchomości odpadów w sposób selektywny - 15,00 złotych brutto,

2) w przypadku gromadzenia na terenie nieruchomości odpadów w sposób nieselektywny - 30,00 złotych brutto.

§ 3. Ustala się, że cena za zwiększenie wielkości opróżnianego pojemnika z odpadami komunalnymi (zmieszanymi - nie ujęte w zbiórce selektywnej) wynosi:

1) w przypadku gromadzenia na terenie nieruchomości odpadów w sposób selektywny - 3,00 złote brutto miesięcznie od osoby,

2) w przypadku gromadzenia na terenie nieruchomości odpadów w sposób nieselektywny - 6,00 złotych brutto miesięcznie od osoby.

§ 4. 1. Ustala się, że ceny za opróżnienie pojemnika z odpadami ulegającymi biodegradacji wynoszą:

1) pojemnik 120 l - 11,00 złotych brutto,

2) pojemnik 240 l - 20,00 złotych brutto,

3) pojemnik 1100 l - 33,00 złotych brutto.

2. Ustala się, że cena worka foliowego 120 l (wraz z odbiorem z terenu nieruchomości) z odpadami ulegającymi biodegradacji wynosi: 10,00 złotych brutto.

§ 5. Ustala się ceny za jednorazowy wywóz odpadów budowlanych, rozbiórkowych (cena uwzględnia również dostarczenie i udostępnienie worka/kontenera):

1) worek big- bag (pojemność 1 m3) - 173,00 złotych brutto,

2) kontener (pojemność 1,7 m3) - 270,00 złotych brutto,

3) kontener (pojemność 3,5 m3) - 378,00 złotych brutto,

4) kontener (pojemność 5,0 m3) - 443,00 złotych brutto,

5) kontener (pojemność 7,0 m3) - 540,00 złotych brutto,

§ 6. Usługi dodatkowe świadczone są w terminach, pokrywających się z harmonogramem wywozu odpadów, ustalonego pomiędzy Gminą Komprachcice, a wykonawcą wyłonionym w postępowaniu przetargowym, za wyjątkiem usług o których mowa w § 5.

§ 7. Ustala się wzór zamówienia dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Komprachcice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w brzmieniu określonym załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komprachcice.

§ 9. Uchwała podlega umieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Gminy i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Wencel


Załącznik do Uchwały Nr XXIII/149/13
Rady Gminy Komprachcice
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik.pdf

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawno-Rachunkowa "Kliman-Rola"

Nasza Kancelaria oferuje doradztwo prawne osobom fizycznym oraz zapewnia obsługę prawną przedsiębiorstw, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, fundacji i stowarzyszeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama