reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr II/8/14 Rady Gminy Jemielnica

z dnia 9 grudnia 2014 r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Jemielnica na 2014 r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 - z późn. zm.[1]) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 - z późn. zm.[2]) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetowe na 2014 r.

o kwotę

51.300 zł

Dział 758 "Różne rozliczenia"

o kwotę

50.000 zł

Rozdział 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego"

o kwotę

50.000 zł

dochody bieżące:

- § 2920

o kwotę

50.000 zł

Dział 852 "Pomoc społeczna"

o kwotę

1.300 zł

Rozdział 85295 "Pozostała działalność"

o kwotę

1.300 zł

dochody bieżące:

- § 0960

o kwotę

1.300 zł

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetowe na 2014 r.

o kwotę

90.000 zł

Dział 010 "Rolnictwo i łowiectwo"

o kwotę

70.000 zł

Rozdział 01010 "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi"

o kwotę

70.000 zł

wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- § 6059

o kwotę

70.000 zł

Dział 801 "Oświata i wychowanie"

o kwotę

20.000 zł

Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe"

o kwotę

20.000 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- § 4210

o kwotę

20.000 zł

§ 3.

Zwiększa się wydatki budżetowe na 2014 r.

o kwotę

141.300 zł

Dział 750 "Administracja publiczna"

o kwotę

45.000 zł

Rozdział 75023 "Urzędy gmin"

o kwotę

35.000 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- § 4300

o kwotę

35.000 zł

Rozdział 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego"

o kwotę

10.000 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- § 4300

o kwotę

10.000 zł

Dział 801 "Oświata i wychowanie"

o kwotę

70.000 zł

Rozdział 80101 "Szkoły podstawowe"

o kwotę

70.000 zł

wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne:

- § 6060

o kwotę

70.000 zł

Dział 852 "Pomoc społeczna"

o kwotę

1.300 zł

Rozdział 85295 "Pozostała działalność"

o kwotę

1.300 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- § 4210

o kwotę

1.300 zł

Dział 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska"

o kwotę

25.000 zł

Rozdział 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg"

o kwotę

25.000 zł

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:

- § 4260

o kwotę

25.000 zł

§ 4. Zmienia się Załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej "Wykaz wydatków na finansowanie inwestycji w 2014 roku", któremu nadaje się nowe brzmienie jakw załączniku do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet gminy po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

1.

Plan dochodów budżetu ogółem wynosi

20.507.348,37 zł

- dochody bieżące

17.996.594,37 zł

- dochody majątkowe

2.510.754,00 zł

2.

Plan wydatków budżetu ogółem wynosi

22.882.148,37 zł

- wydatki bieżące

17.984.170,37 zł

- wydatki majątkowe

4.897.978,00 zł

3.

Plan przychodów ogółem wynosi

4.599.800,00 zł

- wolne środki

1.937.000,00 zł

- pożyczki i kredyty

2.632.000,00 zł

- spłata pożyczek

30.800,00 zł

4.

Plan rozchodów ogółem wynosi

2.225.000,00 zł

- spłaty pożyczek i kredytów

2.175.000,00 zł

- udzielone pożyczki i kredyty

50.000,00 zł

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Antoni Drzyzga


Załącznik do Uchwały Nr NR II/8/14
Rady Gminy Jemielnica
z dnia 9 grudnia 2014 r.

Załącznik Nr 7

do Uchwały Nr XXXIV/215/13

Rady Gminy Jemielnica

z dnia 17 grudnia 2013 r.


Wykaz wydatków na finansowanie inwestycji w 2014 r.

Lp.

Dział - Rozdział

Nazwa zadania

Kwota w zł.

1.

010-01008

Modernizacja przepustu na ul. Bema w Jemielnicy - kanał Ulgi

28 000

2.

010-01010

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy - etap V B, ulice: Dzierżonia, Stawowa, Smołki, Koziołka, Korfantego.

3 437 000

3.

010-01010

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompowniami ścieków w Jemielnicy - etap Vc: ulice Św. Wojciecha, Pułaskiego, droga powiatowa Jemielnica - Gąsiorowice

10 000

4.

010-01010

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Korfantego w Jemielnicy

48 000

5.

010-01010

Budowa sieci wodociągowej ul. Brzozowa w Jemielnicy

40 000

6.

600-60014

Roboty drogowe realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym zgodnie z porozumieniem

100 000

7.

600-60017

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jemielnicy

300 000

8.

600-60017

Przebudowa zjazdu z drogi 426 wraz z utwardzeniem części działek Nr 219, 220/1, 220/2 przy kompleksie boisk "Orlik"

130 000

9.

700-70005

Nabycie praw własności nieruchomości

28 200

10.

750-75023

Kserokopiarka kolorowa A3

13 000

11.

754-75412

Motopompa dla OSP Gąsiorowice

20 000

12.

801-80101

Tablica interaktywna, laptop, projektor oraz nagłośnienie z akcesoriami 3 szt.

31 600

13.

801-80101

Mobilna pracownia komputerowa

48 400

14.

801-80104

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Barucie na przedszkole jednooddziałowe

100 000

15.

900-90002

Budowa wzorcowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych - współfinansowanie z gminą Strzelce Opolskie zgodnie z porozumieniem

95 000

16.

900-90095

Poprawa warunków ekologicznych na terenach zieleni w Jemielnicy

91 000


17.

921-92109

Modernizacja świetlicy wiejskiej w Piotrówce - dokumentacja

30 000

18.

921-92195

Modernizacja wnętrz zabytkowego cysterskiego spichlerza w Jemielnicy

300 000

19.

921-92195

Wyposażenie w urządzenia multimedialne spichlerza - dokumentacja

40 000

Razem :

4 890 200


[1]] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072

[2]] Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014 r., poz. 379, poz. 911i poz. 1146

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

inFakt

inFakt to firma oferująca nowoczesne usługi księgowe i fakturowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama