Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie Nr 58/2017 Burmistrza Strzelec Opolskich

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie za 2016 rok, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Strzeleckiego Ośrodka Kultury za 2016 rok i informacji o stanie mienia Gminy Strzelce Opolskie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe