| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/335/10 Rady Gminy w Strawczynie

z dnia 22 października 2010r.

w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 5, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „h” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. - Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 2 ust.1 pkt 2 i ust. 2, art. 8 ust. 1 pkt 3, art. 11 ust. 1 i 2, art. 33 ust. 1, art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 z późn. zm.), art. 2 ust. 2 pkt 1 lit „b” ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 125 poz. 1317 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2010 r. - Dz. U. Nr 17 poz. 95 z późn. zm.) oraz § 29 Statutu samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie u c h w a l a się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się zmiany do Statutu samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie wymienione w Uchwale Nr XIX/9/10 Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie z dnia 28 września 2010 r. stanowiącą załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Piotrowski


Załącznik do Uchwały Nr XLII/335/10
Rady Gminy w Strawczynie
z dnia 22 października 2010 r.

U C H W A Ł A NR XIX/9/10
RADY SPOŁECZNEJ SAMODZIELNEGO SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W STRAWCZYNIE
z dnia 28 września 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr I/1/07 Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie z dnia 29 marca 2007r. w sprawie zmiany Statutu samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 i 2 ust. 2, art. 8 ust. 1 pkt 3 , art. 33 ust. 1 i art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 z późn. zm.) u c h w a l a się co następuje:

§ 1.

W rozdziale II – Cele i zadania Zakładu § 6 otrzymuje brzmienie:

1. Zadaniem Zakładu są działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonania, w szczególności związane z:

1) badaniem i poradą lekarską,

2) leczeniem,

3) rehabilitacją leczniczą,

4) opieką nad ciężarną i jej płodem, porodem, połogiem oraz opieką nad noworodkiem,

5) opieką nad zdrowym dzieckiem,

6) badaniem diagnostycznym wraz z analityką medyczną,

7) pielęgnacją chorych,

8) pielęgnacją niepełnosprawnych i opieką nad nimi,

9) opieką stomatologiczną,

10) orzekaniem i opiniowaniem o stanie zdrowia,

11) zapobieganiem powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne i szczepienia ochronne.

2. W oparciu o możliwości kadrowe Zakładu oraz wyposażenie w sprzęt, możliwe jest rozszerzenie zakresu świadczonych usług z zakresu specjalistycznej opieki ambulatoryjnej po wcześniejszej akceptacji organu założycielskiego.

§ 2.

W rozdziale V - Organy Zakładu i struktura organizacyjna § 16 otrzymuje brzmienie:

1. W skład Zakładu wchodzą dwie jednostki organizacyjne:

1) Ośrodek Zdrowia w Strawczynie (kod jednostki – 01),

2) Ośrodek Zdrowia w Oblęgorku (kod jednostki – 03).

2. W skład jednostki organizacyjnej Ośrodek Zdrowia w Strawczynie wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (kod 001),

2) poradnia dla dzieci (kod 002),

3) gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej (kod 004),

4) pracownia diagnostyki laboratoryjnej (kod 007),

5) poradnia ginekologiczno – położnicza (kod 009),

6) gabinet położnej środowiskowo – rodzinnej (kod 010),

7) gabinet medycyny szkolnej (kod 011),

8) pracownia fizjoterapii (kod 014),

9) poradnia medycyny pracy (kod 015),

10) gabinet zabiegowy dla dorosłych (kod 022),

11) gabinet zabiegowy dla dzieci (kod 023),

12) punkt szczepień dla dzieci (kod 024),

13) poradnia neurologiczna (kod 025),

14) poradnia reumatologiczna (kod 026).

3. W skład jednostki organizacyjnej Ośrodek Zdrowia w Oblęgorku wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (kod 016),

2) poradnia dla dzieci (kod 017),

3) gabinet pielęgniarki środowiskowo – rodzinnej (kod 018),

4) gabinet medycyny szkolnej (kod 019),

5) punkt szczepień dla dzieci (kod 020),

6) gabinet zabiegowy (kod 021).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Strawczynie.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Społecznej samodzielnego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej


Wiesław Piotrowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »