| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/53/2011 Rady Miejskiej w Daleszycach

z dnia 30 sierpnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Daleszyce w 2011 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (DZ.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 231 ust 1 i 2, art.235 ust 1, art. 236 ust 1 i 3 pkt.1.2 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Miasta i Gminy o kwotę 2.531.803,34 zł do kwoty 48.013.117,06 zł z tego: a) dochody bieżące 39.279.553,11 zł b) dochody majątkowe 8.733.563,95 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasta i Gminy o kwotę 2.531.803,34 zł do kwoty 58.153.093,06 zł z tego: a) wydatki bieżące 36.068.642,06 zł b) wydatki majątkowe 22.084.451,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Zadania inwestycyjne roczne w 2011 roku – zwiększa się plan wydatków o kwotę 150.480, 00 zł do kwoty 1.008.264,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2011 zmniejsza się o kwotę 3.301.653,00 zł do koty 23.708.039,00 zł w tym: a) limity majątkowe w kwocie 20.228.285,00 zł b) limity bieżące w kwocie 3.479.754,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi zmniejsza się o kwotę 3.301.653,00zł do kwoty 16.941.158,00 zł. w tym: a) wydatki bieżące 1.683.242,00 zł b) wydatki majątkowe 15.257.916,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5,5a,5b do niniejszej uchwały

§ 3. 1. Dotacje podmiotowe w 2011 roku zwiększa się o kwotę 41.295,36 zł do kwoty 2.479.223,84 zł - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

2. Dotacje celowe w 2011 roku zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 1.645.656,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku po zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Daleszyce.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/53/2011
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/53/2011
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/53/2011
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/53/2011
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/53/2011
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzącychz budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2011 roku.

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr X/53/2011
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
Zalacznik5a.pdf

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2011 roku

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr X/53/2011
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
Zalacznik5b.pdf

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2011 roku

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/53/2011
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Dotacje podmiotowe w 2011 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr X/53/2011
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje celowe w 2011 roku

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr X/53/2011
Rady Miejskiej w Daleszycach
z dnia 30 sierpnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011r

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Rudaś

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »