| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XII/95/2011 Rady Miejskiej w Ożarowie

z dnia 26 października 2011r.

w sprawie:określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Ożarów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591. z późn. zm./ oraz art. 10 ust. 1, ust. 2 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych)1 /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm./ oraz po uwzględnieniu Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku /M.P. Nr 95 , poz. 961 / oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 roku /M.P. Nr 95, poz. 962 / Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa wysokości stawek podatku od środków transportowych:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 350 zł.

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 700 zł.

c) powyżej 9 ton, a poniżej 12 ton 1000 zł.

2) od samochodów ciężarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton:

- o liczbie osi - dwie 1050 zł.

b) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton:

- o liczbie osi - trzy 1150 zł.

- o liczbie osi cztery i więcej 1200 zł.

c) równej lub wyższej niz 25 ton:

- o liczbie osi - trzy 1250 zł.

- o liczbie osi - cztery i więcej 1700 zł.

3) od samochodów ciężarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszych niż 15 ton:

- o liczbie osi - dwie 1300 zł.

b) równej lub wyższej niż 15 ton:

- o liczbie osi - dwie 1400 zł.

c) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 25 ton:

- o liczbie osi - trzy 1700 zł.

d) równej lub wyższej niż 25 ton:

- o liczbie osi - trzy 1700 zł.

e) o równej lub wyższej niż 12 ton, a niższej niż 29 ton:

- o liczbie osi - cztery i więcej 1800 zł.

f) równej lub wyższej niż 29 ton a mniejszej niż 31 ton:

- o liczbie osi - cztery i więcej 2600 zł.

g) równej lub wyższej niż 31 ton:

- o liczbie osi - cztery i więcej 2600 zł.

4) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą z zawieszeniem o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 tony i poniżej 5,5 ton 700 zł.

b) od 5,5 tony i poniżej 9 ton 900 zł.

c) od 9 ton i poniżej 12 ton 900 zł.

5) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - dwie 1400 zł.

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 31 ton:

- o liczbie osi - dwie 1450 zł.

c) równej lub wyższej niż 31 ton:

- o liczbie osi - dwie 1500 zł.

d) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton:

- o liczbie osi - trzy 1550 zł.

e) równej lub wyższej niż 40 ton:

- o liczbie osi - trzy 1800 zł.

6) od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą, z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - dwie 1400 zł.

b) równej lub wyższej niż18 ton, a mniejszej niż 31 ton włącznie:

- o liczbie osi - dwie 1700 zł.

c) równej lub wyższej niż 31 ton:

- o liczbie osi - dwie 2100 zł.

d) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 40 ton:

- o liczbie osi - trzy 1930 zł.

e) równej lub wyższej niż 40 ton:

- o liczbie osi - trzy 2700 zł.

7) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalności ą rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

- od 7 ton i poniżej 12 ton 650 zł.

8) od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - jedna 650 zł.

b) równej lub wyższej niż 18 ton:

- o liczbie osi - jedna 650 zł.

c) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 38 ton:

- o liczbie osi - dwie 950 zł.

- o liczbie osi - trzy 1100 zł.

d) równej lub wyższej niż 38 ton:

- o liczbie osi - dwie 1300 zł.

- o liczbie osi - trzy 1100 zł.

9) od przyczep lub naczep z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) równej lub wyższej niż 12 ton, a mniejszej niż 18 ton:

- o liczbie osi - jedna 650 zł.

b) równej lub wyższej niż 18 ton:

- o liczbie osi - jedna 1100 zł.

c) równej lub wyższej niż 12 ton i mniejszej niż 38 ton:

- o liczbie osi - dwie 1400 zł.

- o liczbie osi - trzy 1100 zł.

d) równej lub wyższej niż 38 ton:

- liczbie osi - dwie 1800 zł.

- o liczbie osi - trzy 1400 zł.

10) od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc 1000 zł.

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1300 zł.

§ 2.

Zwalnia od podatku od środków transportowych:

1) samochody o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wykorzystywane wyłącznie do potrzeb jednostek i zakładów budżetowych Gminy Ożarów i stanowiące ich własność lub będących w ich posiadaniu.

2) autobusy wykorzystywane wyłącznie do przewożenia dzieci i młodzieży do szkół i przedszkoli stanowiące własność Gminy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie uchwały jednak nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 roku traci moc uchwała Nr XLII/285/2009 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie: określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Ożarów.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Pismo "Niebieska Linia"

Dwumiesięcznik poświęcony problematyce przemocy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »