| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 52/IX/2012 Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 29 października 2012r.

w sprawie zmiany uchwały nr 66.XII.2011 Rady Miejskiej Suchedniowa z dnia 21 grudnia 2011 r. dot. wykazu przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchedniów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591, z   późn. zm.) i   art. 15 ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z   2011 r. Nr 5, poz. 13), Rada Miejska w   Suchedniowie uchwala, co następuje:  

§   1.  

W uchwale nr 66.XII.2011 Rady Miejskiej Suchedniowa z   dnia 21 grudnia 2011r. dot. wykazu przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchedniów, zmienia się załącznik nr 1   stanowiący wykaz przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Suchedniów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchedniów, nadając mu brzmienie jak w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Suchedniów.  

§   3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Suchedniowie  


Eugeniusz   Bugała

 


Załącznik do Uchwały Nr 52/IX/2012
Rady Miejskiej w Suchedniowie
z dnia 29 października 2012 r.
Zalacznik1.pdf

NAZWY PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH NA TERENIE GMINY SUCHEDNIÓW  


Uzasadnienie

Ustawa o   publicznym transporcie zbiorowym, która weszła w   życie z   dniem 1   marca 2011 r. stanowi, iż do zadań własnych gminy w   zakresie publicznego transportu zbiorowego należy utrzymanie oraz budowa, przebudowa i   wykonywanie remontów przystanków komunikacyjnych, wiat przystankowych lub innych budynków służących pasażerom.  

Z uwagi na zmianę treści załącznika nr 1   do uchwały stanowiącego wykaz przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Suchedniów, należało zaktualizować przedmiotowy wykaz.  

Załączony do uchwały aktualny wykaz przystanków obejmuje wszystkie przystanki z   których aktualnie korzystają przewoźnicy prowadzący na terenie Gminy Suchedniów działalność w   ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Suchedniowie  


Eugeniusz   Bugała

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowy Rejestr Wierzytelności

Windykuj dłużnika online. Sprzedawaj i kupuj wierzytelności!

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »