| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVI/468/14 Rady Miejskiej w Pińczowie

z dnia 24 września 2014r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz burmistrza zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustwy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U. 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 12 § 4 i § 11-13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz.U. 2011 Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) Rada Miejska w Pińczowie działając na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów uchwala co następuje:

§ 1. Tworzy się na terenie Gminy Pińczów następujące odrębne obwody głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz burmistrza zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.:

1) Obwód głosowania Nr 15, z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Szpitalu Powiatowym w Pińczowie, Pińczów ul. Armii Krajowej 22.

2) Obwód głosowania Nr 16, z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie, Pińczów ul. Wesoła 5.

§ 2. Obwody głosowania wymienione w § 1 obejmują obszar jednostki w której siedzibę ma dana komisja wyborcza i utworzone są dla wyborców przebywających w tych jednostkach w dniu wyborów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.

§ 4. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Świętokrzyskiemu
i Komisarzowi Wyborczemu w Kielcach II.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na terenie miasta i gminy.


Uzasadnienie

W związku z Rozporzadzeniem Przezsa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i przezydentów miast na dzień 16 listopada 2014 roku zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112 z późn.zm.) Rada Miejska, w drodze uchwały, na wniosek burmistrza, tworzy odrębne obwody głosowania w zakładach opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, jeżeli w dniu wyborów będzie w nich przebywać co najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką. Utworzenie odrębnych obwodów głosowania następuje najpóźniej w 35 dniu przed wyborami.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A.

Obsługa wierzytelności

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »