| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/25/15 Rady Gminy Łagów

z dnia 27 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/191/12 Rady Gminy Łagów z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Łagów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 27 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), Rada Gminy Łagów uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XXXIV/191/12 Rady Gminy Łagów z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie : warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Łagów w ten sposób, że § 2 otrzymuje brzmienie:

Warunki otrzymania dotacji:

1. Przedmiotem dotowania może być dofinansowanie lub finansowanie wydatków bieżących z tytułu:

1) przygotowań klubów do udziału we współzawodnictwie w określonej dyscyplinie sportu;

2) udziału klubu w rozgrywkach, zawodach w określonej dyscyplinie sportu;

3) utrzymania obiektów i urządzeń sportowych klubu służących uprawianiu sportu;

4) dofinansowania imprez sportowych

5) wspierania sportu szkolnego

6) organizacji zajęć sportowo-gimnastycznych i sportowo-rekreacyjnych

7) wypłata stypendiów sportowych i nagród pieniężnych

8) transfery zawodnika z innego klubu sportowego

2. Dotacja ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa w § 1 ust. 4

3. Z dotacji nie mogą być finansowane:

1) zapłaty kar, mandatów i innych karnych opłat nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu;

2) zobowiązania tego klubu sportowego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;

3) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji;

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marek Bartkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Duda

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »