| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/319/2010 Rady Gminy Złotniki Kujawskie

z dnia 7 września 2010r.

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391; z 2009 r. Nr 19, poz. 101; Nr 19, poz. 100; z 2008 r. Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 86, poz. 720, Nr 168 poz. 1323; z 2010 r. Nr 106, poz. 675) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Inowrocławskiego

Rada Gminy Złotniki Kujawskie
uchwala, co następuje:

§ 1. Zalicza się drogi określone w załączniku do niniejszej uchwały do kategorii dróg gminnych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotniki Kujawskie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Zygmunt Rosa


Uzasadnienie

Drogi gminne stanowią uzupełnienie istniejących w danej gminie sieci dróg powiatowych, wojewódzkich lub krajowych. Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii służące miejscowym potrzebom. Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Załącznik do Uchwały Nr XLVI/319/2010
Rady Gminy Złotniki Kujawskie
z dnia 7 września 2010 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik do uchwały nr XLVI 319 2010

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Izba Doradców Podatkowych

Samorząd zawodowy doradców podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »