reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Górzno

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)1) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)2) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zasady usytuowania na terenie Gminy Górzno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych obejmują wszystkie rodzaje napojów alkoholowych.

§ 2. 1. Punkt sprzedaży napojów alkoholowych winien być zlokalizowany w odległości nie bliżej niż 10 m od granic następujących obiektów:

1) szkół i przedszkoli;

2) kościołów i kaplic;

3) placówek służby zdrowia;

4) cmentarzy.

2. Pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą dojścia wzdłuż ogólnodostępnego ciągu pieszego tj. od głównych drzwi wejściowych danego punktu sprzedaży poprzez przejścia dla pieszych do głównych drzwi wejściowych do obiektów wymienionych w ust. 1, a w przypadku gdy punkty sprzedaży są ogrodzone, odległość mierzona jest od wejścia na teren danego punktu sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXVII/127/2006 Rady Gminy w Górznie z dnia 11 lutego 2006 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży lub w miejscu sprzedaży (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 41, poz. 675 i Nr 77, poz. 1292 oraz z 2010 r. Nr 80, poz.944).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Witold Świdziński

1) Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz.1505, z 2009 r. Nr 18 poz. 97, Nr 144 poz. 1175 oraz z 2010 r. Nr 47 poz. 278 i Nr 127, poz. 857

2) Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 1281 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama