| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/67/11 Rady Gminy Waganiec

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887), w związku z art. 8 oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016), Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z 2011 r. Nr 95, poz. 961 oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. z 2011 r. Nr 95, poz. 962) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok określoną w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.


Załącznik do Uchwały Nr XIV/67/11
Rady Gminy Waganiec
z dnia 25 listopada 2011 r.

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 705,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.170,00 zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.410,00 zł

1. 1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wyposażone w katalizator spalin:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 665,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.130,00 zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.370,00 zł

Przy określeniu wysokości stawki podatku nie uwzględnia się roku produkcji pojazdu.

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi

Oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

665,00 zł

1.480,00 zł

3 osie

1.195,00 zł

1.860,00 zł

4 osie i więcej

1.940,00 zł

2.800,00 zł

3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.660,00 zł.

3. 1. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyposażone w katalizator spalin - 1.600,00 zł.

4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy+ przyczepa (w tonach)

Oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

a) do 36 ton włącznie

----------------------

----------------------

- 2 osie

1.680,00 zł

2.180,00 zł

- 3 osie

1.735,00 zł

2.230,00 zł

b) powyżej 36 ton

----------------------

----------------------

- 2 osie

1.840,00 zł

2.460,00 zł

- 3 osie

2.050,00 zł

2.820,00 zł

5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.410,00 zł

6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

a) do 36 ton włącznie

----------------------

----------------------

- 1

890,00 zł

1.185,00 zł

- 2 osie

1.310,00 zł

1.660,00 zł

- 3 osie

1.410,00 zł

1.660,00 zł

b) powyżej 36 ton

----------------------

----------------------

- 1

1.450,00 zł

1.715,00 zł

- 2 osie

1.540,00 zł

2.090,00 zł

- 3 osie

1.470,00 zł

2.000,00 zł

7. Autobusy wyprodukowane w 2002 r. i później ( zarówno z katalizatorem jak i bez katalizatora) o liczbie miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 720,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.785,00 zł

7. 1. Autobusy wyprodukowane przed 2002 r. ( zarówno z katalizatorem jak i bez katalizatora) o liczbie miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 830,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.890,00 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Malinowska

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »