| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIV/67/11 Rady Gminy Waganiec

z dnia 25 listopada 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887), w związku z art. 8 oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016), Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M.P. z 2011 r. Nr 95, poz. 961 oraz Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (M.P. z 2011 r. Nr 95, poz. 962) Rada Gminy Waganiec uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok określoną w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Waganiec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r.


Załącznik do Uchwały Nr XIV/67/11
Rady Gminy Waganiec
z dnia 25 listopada 2011 r.

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 705,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.170,00 zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.410,00 zł

1. 1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wyposażone w katalizator spalin:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 665,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1.130,00 zł

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton - 1.370,00 zł

Przy określeniu wysokości stawki podatku nie uwzględnia się roku produkcji pojazdu.

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi

Oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

2 osie

665,00 zł

1.480,00 zł

3 osie

1.195,00 zł

1.860,00 zł

4 osie i więcej

1.940,00 zł

2.800,00 zł

3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1.660,00 zł.

3. 1. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton wyposażone w katalizator spalin - 1.600,00 zł.

4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy+ przyczepa (w tonach)

Oś jezdna ( osie jezdne ) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

a) do 36 ton włącznie

----------------------

----------------------

- 2 osie

1.680,00 zł

2.180,00 zł

- 3 osie

1.735,00 zł

2.230,00 zł

b) powyżej 36 ton

----------------------

----------------------

- 2 osie

1.840,00 zł

2.460,00 zł

- 3 osie

2.050,00 zł

2.820,00 zł

5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1.410,00 zł

6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:


Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

a) do 36 ton włącznie

----------------------

----------------------

- 1

890,00 zł

1.185,00 zł

- 2 osie

1.310,00 zł

1.660,00 zł

- 3 osie

1.410,00 zł

1.660,00 zł

b) powyżej 36 ton

----------------------

----------------------

- 1

1.450,00 zł

1.715,00 zł

- 2 osie

1.540,00 zł

2.090,00 zł

- 3 osie

1.470,00 zł

2.000,00 zł

7. Autobusy wyprodukowane w 2002 r. i później ( zarówno z katalizatorem jak i bez katalizatora) o liczbie miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 720,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.785,00 zł

7. 1. Autobusy wyprodukowane przed 2002 r. ( zarówno z katalizatorem jak i bez katalizatora) o liczbie miejsc do siedzenia:

a) mniejszej niż 30 miejsc - 830,00 zł

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.890,00 zł

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Krzemirski

Współzałożyciel Fabryki Narciarzy. Instruktor narciarstwa od 19 roku życia. Prócz legitymacji państwowej, posiada również uprawnienia Niemieckiego Stowarzyszenia SPORTS.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »