| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/163/2012 Rady Miejskiej w Więcborku

z dnia 24 maja 2012r.

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla nauczycieli specjalistów zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Więcbork

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.1) )

Rada Miejska uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się - na 26 godzin - obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć dla pedagogów zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Więcbork.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr inż. Józef Kujawiak


Uzasadnienie

Przedmiotowa uchwała zwiększa wymiar pensum dla pedagogów szkolnych zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Więcbork.
Zmiany w przepisach dotyczących kształcenia w szkołach ogólnodostępnych uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, coraz trafniejsze diagnozy a także wzrost świadomości rodziców dotyczących potrzeb dzieci w usprawnianiu ich dysfunkcji rozwojowych, powodują konieczność zapewnienia uczniom pełniejszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zwiększenie wymiaru pensum pedagoga, umożliwi dyrektorom szkół, organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w podległych placówkach, w szerszym niż dotychczas zakresie.

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone zostały: Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011r. Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AKB-POLAND

Nowoczesne oświetlenia w firmie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »