| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/177/13 Rady Miejskiej w Brześciu Kujawskim

z dnia 22 marca 2013r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Brześć Kujawski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591) art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), w związku z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z dnia 2012 r. poz. 299) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien spełniać następujące wymagania techniczne dotyczące pojazdów:

1) posiadać odpowiednią ilość pojazdów asenizacyjnych służących do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, spełniający wymagania techniczne określone w odrębnych przepisach;

2) pojazdy powinny być oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi.

§ 3. Przedsiębiorca obowiązany jest dysponować bazą transportową, która spełnia następujące wymagania techniczne:

1) teren na którym będą parkowane pojazdy powinien być zabezpieczony przed przedostawaniem się do gruntu zanieczyszczeń będących wynikiem eksploatacji pojazdów;

2) teren powinien być ogrodzony i zabezpieczony przed dostępem osób trzecich;

3) powierzchnia terenu powinna być dostosowana do ilości i wielkości pojazdów oraz urządzeń specjalistycznych, które będą tam ustawione po zakończeniu pracy.

§ 4. Przedsiębiorca powinien wykonywać zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczeniem usług w sposób zapobiegający zagrożeniu życia i zdrowia ludzi oraz nie powodujący zanieczyszczenia środowiska podczas odbioru, transportu nieczystości ciekłych i mycia pojazdów.

§ 5. Przedsiębiorca zobowiązany jest zagwarantować by pojazdy asenizacyjne wykorzystywane do odbioru nieczystości ciekłych były opróżniane wyłącznie na stacjach zlewnych bez przepompowywania nieczystości do innych pojazdów lub zbiorników.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Brześć Kujawski.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XLII/262/10 Rady Miejskiej z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Brześć Kujawski.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ


mgr Marek Golasiński


Uzasadnienie

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie
1 stycznia 2012 r., uchyliła obowiązek uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności przez przedsiębiorców w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Pozostał obowiązek uzyskania przez przedsiębiorcę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

W dniu 6 kwietnia 2012 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Wobec powyższego uchwała w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze Gminy Brześć Kujawski, uwzględnia szczegółowe wymagania określone w w/w rozporządzeniu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »