| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/184/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim

z dnia 11 grudnia 2013r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIII/157/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz.391 i poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228 i poz. 888) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/157/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały".

2. uchyla się § 1 ust. 3 pkt 1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piotrków Kujawski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/184/2013
Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim
z dnia 11 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/182/2013 Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim z dnia 27 listopada 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Sławomir Henryk Bogucki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »