| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLII/372/14 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim

z dnia 25 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/217/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia

Na podstawie art. 30 ust. 6 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. , poz.191), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594)[1]) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 416) w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWALA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/217/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia, zmienionej Uchwałą Nr XXIX/243/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 września 2009 r. oraz Uchwałą Nr XXXIII/289/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 2013 r., zmienia się § 6 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

Wysokość stawek dodatku funkcyjnego wynosi dla:

1) Dyrektora:

a) Szkoły:

- z 25 oddziałami i więcej - 1.600 zł miesięcznie,

- z 15 do 24 oddziałów - 1.500 zł miesięcznie,

- do 14 oddziałów - 1.400 zł miesięcznie,

b) Zespołu Szkół:

- z 25 oddziałami i więcej - 1.600 zł miesięcznie,

- z 15 do 24 oddziałów - 1.500 zł miesięcznie,

- do 14 oddziałów - 1.400 zł miesięcznie,

c) Przedszkola - 800 zł miesięcznie,

d) Szkoły Muzycznej I stopnia - 1.400 zł miesięcznie;

2) Wicedyrektora:

a) Szkoły

- z 25 oddziałami i więcej - 800 zł miesięcznie,

- z 15 do 24 oddziałów - 750 zł miesięcznie,

- do 14 oddziałów - 700 zł miesięcznie,

b) Zespołu Szkół

- z 25 oddziałami i więcej - 800 zł miesięcznie,

- z 15 do 24 oddziałów - 750 zł miesięcznie,

- do 14 oddziałów - 700 zł miesięcznie,

c) Przedszkola - 400 zł miesięcznie;

3) wychowawcy klasy - 150 zł miesięcznie;

4) opiekuna stażu - 50 zł miesięcznie, za każdego stażystę.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Solec Kujawski oraz Dyrektorom szkół, dla których gmina Solec Kujawski jest organem prowadzącym.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jan Koszarski


Uzasadnienie

DO UCHWAŁY NR XLII/372/14

RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM

Z DNIA 25 CZERWCA 2014 ROKU

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/217/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i warunki przyznawania nauczycielom niektórych składników wynagrodzenia

Regulamin określający wysokość i warunki przyznania niektórych składników wynagrodzenia, uchwalany jest na podstawie upoważnienia zawartego w art. 30 ust. 6ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191). Zgodnie z tym przepisem Regulamin określający wysokość i warunki przyznania niektórych składników wynagrodzenia przyjęty został Uchwałą XXVI/219/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 maja 2009 roku, zmieniony Uchwałą Nr XXIX/243/09 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 września 2009 roku oraz Uchwałą Nr XXXIII/289/13 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 września 2013 r.

Propozycja zmiany zapisów w obowiązującym regulaminie, polegająca na zmianie brzmienia § 6 ust. 2 ma na celu zmianę wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkola oraz zmianę wysokości dodatku za wychowawstwo.

Zaproponowane wysokości dodatku funkcyjnego dla dyrektorów wynikają ze struktury zatrudnienia oraz specyfiki prowadzenia działalności przez szkołę/przedszkole.

Stosownie do art. 30 ust. 6a ustawy Karta Nauczyciela, projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość i warunki przyznania niektórych składników wynagrodzenia został uzgodniony ze Związkami Zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.


[1]) Zmiana: Dz.U.2013.645, Dz.U.2013.1318, Dz.U.2014.379

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Ostrowski

Analityk rynku produktów bankowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »