| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 24/2016 Wójta Gminy Wąbrzeźno

z dnia 22 marca 2016r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wąbrzeźno za 2015 r

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wykonanie budżetu Gminy Wąbrzeźno za 2015 r. przyjmuje się w następującej wysokości:

Plan na 31.12.2015 r.

Wykonanie

31.12.2015 r.

Wykonanie

w %

1) dochody budżetu gminy w wysokości

30.153.988,69 zł

30.132.862,23 zł

99,93

a) dochody majątkowe gminy

3.605.857,68 zł

3.669.769,60 zł

101,77

b) dochody bieżące gminy

26.548.131,01 zł

26.463.092,63 zł

99,67

w tym:

dotacje na zadania zlecone z zakresu

administracji rządowej

4.724.389,08 zł

4.697.382,03 zł

99,42

2) wydatki budżetu gminy w wysokości

31.203.213,69 zł

27.673.487,14 zł

88,69

a) wydatki majątkowe gminy

6.465.368,40 zł

5.787.150,71 zł

89,50

b) wydatki bieżące gminy

24.737.845,29 zł

21.886.336,43 zł

88,47

w tym:

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

4.724.389,08 zł

4.697.382,03 zł

99,42

3) deficyt/nadwyżka budżetu

- 1.049.225,00

+ 2.459.375,09 zł.

§ 2. 1. Poinformować mieszkańców o wykorzystaniu środków budżetowych poprzez ogłoszenie zarządzenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wąbrzeźno oraz w BIP Gminy Wąbrzeźno.

2. Przedstawić Radzie Gminy Wąbrzeźno:

1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wąbrzeźno za 2015 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie za 2015 r. i sprawozdaniem z wykonania budżetu Komunalnego Zakładu Budżetowego w Wąbrzeźnie za 2015 r.;

2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wąbrzeźno.

3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy:

1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wąbrzeźno za 2015 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie za 2015 r. i sprawozdaniem z wykonania budżetu Komunalnego Zakładu Budżetowego w Wąbrzeźnie za 2015 r.;

2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Wąbrzeźno.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Wójt


Władysław Łukasik


Uzasadnienie

Realizując zapisy ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 267 ustawy o finansach publicznych Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Wąbrzeźno za 2015 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pływaczewie za 2015 r. i sprawozdaniem z wykonania budżetu Komunalnego Zakładu Budżetowego w Wąbrzeźnie za 2015 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Wąbrzeźno.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziobrowski

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »