| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/157/16 Rady Gminy Pruszcz

z dnia 25 marca 2016r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Pruszczu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, poz.1045 i poz. 1890) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Drodze wewnętrznej zlokalizowanej w Pruszczu w kierunku zachodnim od ul. 3 Maja, na części nieruchomości oznaczonych geodezyjnie: obręb Pruszcz, ark. mapy 2, dz. nr 6/7 i 14/3 nadaję się nazwę "Jesionowa".

2. Usytuowanie i przebieg ulicy przedstawia mapka stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pruszcz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Przemysław Sznajdrowski


Załącznik do Uchwały Nr XX/157/16
Rady Gminy Pruszcz
z dnia 25 marca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Mapa


Uzasadnienie

W nawiązaniu do obowiązującego Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężna, Północna, Polna, Równa, Witosa, Pocztowa, Dworcowa oraz w rejonie terenów kolejowych w miejscowości Pruszcz, który został uchwalony uchwałą nr X/40/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 2 maja 2011 r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego Nr 155, poz. 1319 z dnia 13 lipca 2011 r. - w wyniku którego w sąsiedztwie działek nr 6/7 i 14/3 w obrębie Pruszcz wydzielono działki pod budownictwo mieszkaniowe, budownictwo wielorodzinne oraz drogi publiczne, zachodzi potrzeba nadania nazwy ulicy. Nadanie nazwy ulicy usprawni komunikację, a także umożliwi ustalanie numeracji porządkowej i punktów adresowych dla budynków położonych i prognozowanych do wybudowania na przyległych nieruchomościach.

Nazwa ulicy - Jesionowa - nawiązuje do istniejących na terenie miejscowości Pruszcz nazw ulic - Akacjowa, Lipowa, Modrzewiowa i Orzechowa, zlokalizowanych również w kierunku zachodnim od ul. 3 Maja. W związku z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) uzyskano na nadanie w/w ulicy nazwy "Jesionowa" pisemną zgodę Starosty Świeckiego, reprezentującego Skarb Państwa - właściciela działki nr 14/3 w Pruszczu.

Zgodnie z art. 18 ust. 2, pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach między innymi nazw ulic i placów, będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych.

W związku z powyższym podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Gminy


Przemysław Sznajdrowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ogólnopolski Konwent Agencji Pracy

związek pracodawców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »