Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/132/09 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia 22 kwietnia 2009r.

w sprawie określenia w drodze regulaminu stawek dodatku mieszkaniowego oraz szczególnych zasad jego przyznawania dla nauczycieli szkół. dla których powiat łomzyński jest organem prowadzącym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-05-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe