reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/177/09 Rady Gminy Filipów

z dnia 25 listopada 2009r.

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części


Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr. 236, poz. 2008; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042; z 2008 r. Nr 223, poz. 1464; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania :
1) mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą w tym zakresie,
2) posiadać atestowane urządzenia i środki służące do wyłapywania zwierząt, nie stwarzające zagrożenia dla ich życia i zdrowia i nie zadające im cierpienia,
3) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt , oznakowany nazwą i adresem przedsiębiorcy, wyposażony między innymi w :
a) klatki odpowiadające wielkością transportowanym zwierzętom, pozwalające na zachowanie naturalnej pozycji i ochronę przed uszkodzeniem ciała,
b) zabezpieczenie przed niekontrolowanym wydostaniem się zwierząt,
c) odpowiednią powierzchnię i kubaturę umożliwiającą swobodne ustawienie klatek oraz zabezpieczenie uniemożliwiajace przesuwanie się klatek w czasie transportu,
d) odpowiednią nawierzchnię zapewniającą przyczepność kończyn oraz umożliwiającą utrzymanie higieny,
e) urządzenia zapewniajace utrzymanie odpowiedniej wentylacji i temperatury, w celu zabezpieczenia zwierząt przed niekorzystnymi wpływami atmosferycznymi,
4) w czasie transportu zapewnić zwierzętom opiekę weterynaryjną (umowa zawarta z lekarzem weterynarii), odpowiednią karmę i stały dostęp do wody;
5) posiadać własne schronisko lub zawartą umowę z przedsiębiorcą prowadzącym schronisko;
6) posiadać odpowiednio wykształconą i przeszkoloną kadrę.
§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien spełniać następujące wymagania :
1) mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą w tym zakresie oraz posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wyposażoną w obiekty budowlane odpowiednie do zakresu planowanej działalności, zlokalizowaną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy, decyzją o pozwoleniu na użytkowanie obiektu,
2) schronisko dla zwierząt powinno spełniać warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657), a w szczególności :
a) teren, na którym będzie zlokalizowane schronisko powinien być utwardzony i ogrodzony, w miejscu oddalonym co najmniej o 150 m od siedzib ludzkich, obiektów użyteczności publicznej, zakładów należących do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego itp.,
b) przyrządy i urządzenia znajdujące się w schronisku powiny być bezpieczne, korzystanie z nich nie może stwarzać zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt,
c) konieczne są wybiegi dla zwierząt, umożliwiajace właściwe zachowania przebywającym w schronisku zwierzętom,
3) w schronisku powinny zostać wydzielone pomieszczenia do :
a) wykonywania zabiegów leczniczych i chirurgicznych,
b) izolowania zwierząt chorych lub podejrzanych o chorobę,
c) utrzymywania zwierząt zdrowych, w tym osobne dla samców, samic i młodych,
d) przechowywania karmy, produktów leczniczych, weterynaryjnych i wyrobów medycznych oraz środków dezynfekcyjnych,
e) prac administracyjno-biurowych, celów socjalnych,
f) kwarantanny, separacji zwierząt agresywnych i wydawania zwierząt ze schroniska,
2. Podmiot prowadzacy schronisko zobowiązany jest prowadzić rejestr zwierząt przebywających w schronisku, zapewnić zwierzętom opiekę weterynaryjną, do obsługi zwierząt zatrudnić osoby przeszkolone w zakresie postepowania ze zwierzętami.
3. Schronisko powinno być wyposażone w urządzenia i środki techniczne niezbędne do grzebania lub spalania zwłok zwierzęcych i ich części , odpowiadajace wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie dopuszczalnych sposobów i warunków unieszkodliwiania odpadów medychnych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz. 104 z późn. zm.), lub chłodnię do czasowego przetrzymywania zwierząt padłych w przypadku przekazywania ich do zakładów prowadzących działalność w zakresie zbierania i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych.
4. Przedsiębiorca powinien posiadać sprzęt specjalistyczny służący dezynfekcji urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności lub mieć zawartą umowę z firmą prowadzącą działalność w zakresie przeprowadzania dezynfekcji.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Ewa Walicka-Grzyb
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kowalski

Doradca podatkowy z kilkunastoletnim stażem w różnych organach podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama