reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/165/09 Rady Gminy Filipów

z dnia 28 października 2009r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) oraz art.165 i art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Nr 180 poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na 2009 rok:
1) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 218.499 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 286.699 zł oraz zmniejszyć o kwotę 68.200 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
3) wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację zgodnie z załącznikiem Nr 3,
4) wykaz dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy przekazanych dla innych podmiotów stanowi załącznik Nr 4.
5) zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik Nr 5.
§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach na 2009 rok wynosi:
1. Plan dochodów budżetowych ogółem - 12.689.538 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem - 15.802.299 zł.
3. Deficyt budżetu w kwocie 3.112.761 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
1) wolnych środków w kwocie 155.427 zł wynikających z rozliczeń pożyczek z lat ubiegłych,
2) zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 2.957.334 zł.
§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady

Ewa Walicka-Grzyb
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVI/165/09
Rada Gminy Filipów
z dnia 28 października 2009 r.
Zalacznik1.xls

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVI/165/09
Rada Gminy Filipów
z dnia 28 października 2009 r.
Zalacznik2.xls

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVI/165/09
Rada Gminy Filipów
z dnia 28 października 2009 r.
Zalacznik3.xls

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2009 ROKU
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVI/165/09
Rada Gminy Filipów
z dnia 28 października 2009 r.
Zalacznik4.xls

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH PRZEKAZANYCH DLA INNYCH PODMIOTÓW
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXVI/165/09
Rada Gminy Filipów
z dnia 28 października 2009 r.
Zalacznik5.xls

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 ROK
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXVI/165/09
Rada Gminy Filipów
z dnia 28 października 2009 r.
Zalacznik6.doc

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2009 ROK
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Kosior

Prawnik, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama