| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIX/156/10 Rady Gminy Szudziałowo

z dnia 5 marca 2010r.

w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Szudziałowo


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr1180 poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241) - uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadaje się następujące nazwy nowym ulicom we wsi Szudziałowo:
1) Drodze odchodzącej od drogi powiatowej (Szudziałowo - Sukowicze) w stronę boiska sportowego i wychodzącej do ulicy Sportowej - w skład której wchodzi działka oznaczona w ewidencji gruntów Nr 541 oraz część działki oznaczonej w ewidencji Nr 530/1 - nadaje się nazwę "ul. Wiosenna".
2) Drodze odchodzącej od drogi powiatowej (Szudziałowo - Sukowicze) w stronę boiska sportowego, w skład której wchodzą działki ewidencyjne oznaczone Nr 530/3 i 549 oraz część działki ewidencyjnej Nr 553 - nadaje się nazwę "ul. Krótka".
3) Części drogi powiatowej oznaczonej w ewidencji Nr 363 i Nr 364 (Szudziałowo - Sukowicze) od skrzyżowania ul. Bankowej z ul. Sportową do końca granicy działki budowlanej oznaczonej w ewidencji Nr 551 - nadaje się nazwę "ul. Spacerowa".
4) Dla części drogi oznaczonej w ewidencji Nr 341 biegnącej od skrzyżowania ulicy Bankowej z ul. Sportową w kierunku południowym do zakrętu - nadaje się nazwę "ul. Owocowa".
§ 2. Integralną częścią uchwały stanowi załącznik w postaci szkicu sytuacyjnego z naniesionymi nazwami ulic.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji jej treści w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
PRZEWODNICZĄCY

mgr inż. Leszek Olchowik
Załącznik do uchwały Nr XXIX/156/10
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 5 marca 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Szkic sytuacyjny

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »