reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/151/10 Rady Gminy Trzcianne

z dnia 27 stycznia 2010r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2010 rok


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz 1111, Nr 223, poz. 1458 i z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 165 i art 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz.1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140 poz. 984; z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 i z 2009r. Nr 19, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 62, poz. 504,Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1271) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienić plan dochodów budżetowych zgodnie z tabelą Nr 1.
1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 146 248zł.
§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych.zgodnie z tabelą Nr 2.
1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 156 248 zł.
2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 10 000 zł
§ 3. Brak treści
1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Zadania inwestycyjne w 2010 roku i 1a Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012.
2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 7 411 279 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 3.
§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. Dochody ogółem - 18 455 843 zł
a) dochody bieżące - 12 062 946 zł
b) dochody majątkowe 6 392 897 zł
2. 2. Wydatki ogółem - 23 575 843 zł.
a) wydatki bieżące - 11 448 020 zł
b) wydatki majątkowe - 12 127 823 zł.
3. Deficyt w kwocie 5 120 000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 5 120 000 zł.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy

Roman Klepadło
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/151/10
Rada Gminy Trzcianne
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Zalacznik1.doc

1-Zadania inwestycyjne w 2010 r. 1a-Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/151/10
Rada Gminy Trzcianne
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Zalacznik2.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/151/10
Rada Gminy Trzcianne
z dnia 27 stycznia 2010 r.
Zalacznik3.doc

Objaśnienia do zmian w budżecie na 2010 rok
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

DoxyChain

We change business reality

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama