reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/222/10 Rady Gminy Korycin

z dnia 20 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Korycin na 2010 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157 poz.1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 i z 2010 r. Nr 28, poz. 146) Rada Gminy Korycin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/200/09 Rady Gminy Korycin z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korycin na 2010 rok (Dz. U. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 68 poz. 1076) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 4 ust. 1 uchwały Nr XXX/200/09 Rady Gminy Korycin z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Korycin na rok 2010 (Dz. U. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 68 poz. 1076) otrzymuje brzmienie: "1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013 zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/200/09 Rady Gminy Korycin z dnia 29 grudnia 2009 r otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Korycin na 2010 rok stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/222/10
Rady Gminy Korycin
z dnia 20 czerwca 2010 r.

Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne w latach 2010 - 2013


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/222/10
Rady Gminy Korycin
z dnia 20 czerwca 2010 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy Korycin na 2010 r.

1. Zmiana załącznika "Limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne w latach 2010-2013" związana jest z ubieganiem się o dofinansowanie inwestycji zaplanowanej do realizacji w latach 2010-2013 dotyczącej rewitalizacji obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy Korycin. Zadanie to podlegałoby dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013 i w swych założeniach ma obejmować:

1. Przebudowę Rynku w Korycinie

2. Remont wnętrza Kościoła w Korycinie.

3. Konserwację zabytków ruchomych z Kościele w Korycinie.

4. Rewitalizację Parku Plebańskiego w Korycinie.

Łączna wartość tego zadania to kwota 7 210 341,00 zł.

Realizacja tej inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków.

Przewodniczący Rady

Józef Gliński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Kubicz

Doradca podatkowy, Partner Kancelarii LTCA odpowiedzialny za Dział Cen Transferowych i Compliance

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama