Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 127/10 Wójta Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie § 11 pkt.2 Uchwały Nr 151/XXVIII/2009 roku Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kulesze Kościelne na 2010 rok zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków na kwotę 17.300 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego .

Wójt Gminy

Józef Grochowski


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia NR 127/10
Wójta Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 30 czerwca 2010 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe