reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVIII/208/10 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 27 października 2010r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2010 r

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675 ) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 230.000 zł w tym:

- dział 630 rozdział 63095 § 6207 o kwotę 135.000 zł - zadanie własne,

- dział 756 rozdział 75616 § 0500 o kwotę 60.000 zł - zadanie własne,

- dział 756 rozdział 75618 § 0690 o kwotę 35.000 zł - zadanie własne.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 267.000 zł

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 o kwotę 200.000 zł. - zadanie własne,

- dział 854 rozdział 85415 § 3240 o kwotę 25.000 zł. - zadanie własne,

- dział 926 rozdział 92604 § 4210 o kwotę 42.000 zł - zadanie własne.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 497.000 zł.

- dział 600 rozdział 60016 § 6060 o kwotę 30.000 zł. - zadanie własne,

- dział 630 rozdział 63095 § 6050 o kwotę 200.000 zł. - zadanie własne,

- dział 750 rozdział 75023 § 4010 o kwotę 25.000 zł. - zadanie własne,

- dział 801 rozdział 80101 § 4010 o kwotę 30.000 zł. - zadanie własne,

- dział 801 rozdział 80104 § 4010 o kwotę 60.000 zł. - zadanie własne,

- dział 801 rozdział 80110 § 4010 o kwotę 15.000 zł. - zadanie własne,

- dział 801 rozdział 80132 § 4010 o kwotę 20.000 zł. - zadanie własne,

- dział 900 rozdział 90004 § 4010 o kwotę 30.000 zł. - zadanie własne,

- dział 900 rozdział 90004 § 4110 o kwotę 5.000 zł. - zadanie własne,

- dział 926 rozdział 92604 § 6050 o kwotę 82.000 zł. - zadanie własne.

§ 4. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianch wynosi 38.026.836 zł, a plan wydatków 38.436.836 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 410.000 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami.

§ 5. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2010 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. W budżecie miasta na 2010 r. przyjętym Uchwałą Nr XXXIX/169/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta na 2010 r. (Dz.Urz. Woj. Podlaskiego z 2010 r. Nr 47, poz. 822) wprowadza się zmiany polegające na:

1) załącznik Nr 2 "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 r." otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

2) załącznik Nr 3 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszy spójności" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta


Agnieszka Anna Sitarska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/208/10
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 27 października 2010 r.
Zalacznik1.doc

Objaśnienia do zmian w budżecie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/208/10
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 27 października 2010 r.
Zalacznik2.doc

Plan dochodów i wydatków na 2010 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/208/10
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 27 października 2010 r.
Zalacznik3.doc

wykaz zadań inwestycyjnych na 2010 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/208/10
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 27 października 2010 r.
Zalacznik4.doc

Wydatki na programy i projekty

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

FC NIKMARK

Agencja Marketingowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama