Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr 1/2011 Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 14 marca 2011r.

w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależacych do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r położonych na obszarze Gminy Kobylin-Borzymy

Tekst pierwotny

Na postawie art. 4a ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) oraz § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części, ogłasza się zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Kobylin-Borzymy.

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Kobylin-Borzymy.

a) I półrocze

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

Powierzchnia lokalu

Standard lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

do 1918 r.

1919-45

1946-1970

1971-2002

po 2002 r.

zły*

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

poniżej 40 m2

A

1)**...

2) ...

B

C

40 m2 do 60 m2

A

0,96

B

C

powyżej 60 m2 do 80 m2

A

2,74

B

C

powyżej 80 m2

A

B

C

b) II półrocze

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

Powierzchnia lokalu

Standard lokalu

Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

do 1918 r.

1919-45

1946-1970

1971-2002

po 2002 r.

zły*

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

zły

dobry

poniżej 40 m2

A

1) ** ...

2) ...

B

C

40 m2 do 60 m2

A

0,96

B

C

powyżej 60 m2 do 80 m2

A

2,74

B

C

powyżej 80 m2

A

B

C

A -

standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)

B -

standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania)

C -

standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)

* -

budynek wymaga remontu

1)**

stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek

2)

stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek

Wójt Gminy


Wojciech Mojkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe