reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/38/11 Rady Gminy Poświętne

z dnia 17 czerwca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005r.: Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 , poz. 1457, z 2006 r.:Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.: Nr 180, poz. 1111, Nr 223. poz. 1458, z 2009 r.: Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, art. 212 i art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz.1240, zm. Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały budżetowej na 2011 rok w zakresie limitu wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej na 2011 rok w zakresie przychodów i rozchodów budżetu gminy w 2011 roku - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Pragraf 7 uchwały budżetowej na 2011 rok otrzymuje brzmienie: "Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 600 000 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 443 697 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek - w kwocie 114 703 zł;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 255 937 zł".

§ 6. Paragraf 11 uchwały budżetowej na 2011 rok otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 600.000 zł;

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 443.697 zł;

c) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek - w kwocie 114.703 zł;

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 1 255.937 zł";

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem 10 139 414 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 9 133 271 zł;

b) majątkowe w kwocie 1 006 143 zł;

2) plan wydatków ogółem: 11 839 048 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 8 088 343 zł;

b) majątkowe w kwocie 3 750 705 zł;

3) deficyt budżetu w wysokości 1 699 634 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

a) zaciągniętej pożyczki w kwocie 443 697 zł;

b) zaciągniętej pożyczki w kwocie 955 937 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji;

c) planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 300 000 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji;

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Kamiński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/38/11
Rady Gminy Poświętne
z dnia 17 czerwca 2011 r.
Zalacznik1.doc

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW W BUDŻECIE GMINY NA 2011 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/38/11
Rady Gminy Poświętne
z dnia 17 czerwca 2011 r.
Zalacznik2.doc

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW W BUDŻECIE GMINY NA 2011 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/38/11
Rady Gminy Poświętne
z dnia 17 czerwca 2011 r.
Zalacznik3.doc

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2011 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/38/11
Rady Gminy Poświętne
z dnia 17 czerwca 2011 r.
Zalacznik4.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/38/11
Rady Gminy Poświętne
z dnia 17 czerwca 2011 r.
Zalacznik5.doc

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2011 ROK

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Moduł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Kurzawa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama