reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 57/2011 Burmistrza Drohiczyna

z dnia 10 października 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r

Na podstawie art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 12 ust.3 Uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2010r. zarządza się, co następuje :

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 97.276zł ,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 97.276zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 8.560zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 8.560zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem - 29.411.683zł, w tym dochody bieżące 17.238.454zł

2) Wydatki ogółem - 32.760.656zł, w tym wydatki bieżące 17.969.518zł

3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.663.012zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 3.232.656zł ,

2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.026.313zł,

3) wolnych środków w wysokości - 404.043zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz


mgr inż. Wojciech Borzym


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/2011
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 10 października 2011 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2011R.

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW

OGÓŁEM:

W TYM ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

W TYM ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZASADZIE POROZUMIEŃ

W TYM Z DOTACJI NA ZADANIE WŁASNE

OGÓŁEM:

W TYM ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

W TYM ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZASADZIE POROZUMIEŃ

W TYM Z DOTACJI NA ZADANIE WŁASNE

751

75108

2010

7.500

7.500

-

-

-

-

-

-

751

75108

3030

-

-

-

-

7.500

7.500

-

-

852

85295

2030

20.900

-

-

20.900

-

-

-

-

852

85295

3110

-

-

-

-

20.900

-

-

20.900

854

85415

2030

58.458

-

-

58.458

-

-

-

-

854

85415

3240

-

-

-

-

58.458

-

-

58.458

854

85415

2030

10.418

-

-

10.418

-

-

-

-

854

85415

3260

-

-

-

-

10.418

-

-

10.418

-

RAZEM:

-

97.276

7.500

-

89.776

97.276

7.500

-

89.776


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 57/2011
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 10 października 2011 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2011 R.

dział

rozdział

§

ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW

OGÓŁEM:

W TYM ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

W TYM Z DOTACJI NA ZADANIE WŁASNE

W TYM ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZASADZIE POROZUMIEŃ

OGÓŁEM

W TYM ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

W TYM ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE

W TYM ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZASADZIE POROZUMIEŃ

758

75818

4810

7.012

-

-

-

-

-

-

-

700

70095

4260

-

-

-

-

3.000

-

-

-

700

70095

4300

-

-

-

-

3.000

-

-

-

854

85415

3260

-

-

-

1.012

-

-

-

852

85205

4210

705

-

-

-

-

-

-

-

852

85205

4170

-

-

-

-

705

-

-

-

852

85219

4010

843

-

-

-

-

-

-

-

852

85219

4110

-

-

-

-

110

-

-

-

852

85219

4120

-

-

-

-

18

-

-

-

852

85219

4170

-

-

-

-

715

-

-

-

-

RAZEM:

-

8.560

-

-

-

8.560

-

-

-


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 57/2011
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 10 października 2011 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2011 r.

1. do § 1

1) Na podstawie pisma Nr DBŁ.3101-4-4/9/11 z dnia 3 października 2011r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku w rozdziale 75108 ( Wybory do Sejmu i Senatu ) zwiększono dochody o dotację na zadania zlecone i przeznaczono na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowdzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 pażdziernika 2011r.- diety członkom obwodowych komisji wyborczych ( Urząd Miejski- środki dotacji na zadania zlecone).

2) Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.309.2011.MC z dnia 11 października 2011r. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku rozdziale 85295 zwiększono dochody o dotację celową na realizcję własnych zadań bieżących gmin ( Urząd Miejski- środki dotacji na zadania własne) i przeznaczono w rozdziale 85295 na dofinansowanie realizacji programu " Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - świadczenia społeczne ( MGOPS w Drohiczynie-środki dotacji na zadania własne).

3) Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.347.2011.MC z dnia 10 października 2011r. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku rozdziale 85415 zwiększono dochody o dotację celową na realizcję własnych zadań bieżących gmin ( Urząd Miejski- środki dotacji na zadania własne) i przeznaczono w rozdziale 85415 na dofinansowanie zakupu świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty - stypendia szkolne( Urząd Miejski-środki dotacji na zadania własne).

4) Na podstawie pisma Nr FB-II.3111.334.2011.MC z dnia 12 października 2011r. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku rozdziale 85415 zwiększono dochody o dotację celową na realizcję własnych zadań bieżących gmin ( Urząd Miejski- środki dotacji na zadania własne) i przeznaczono w rozdziale 85415 na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r.- " Wyprawka szkolna" ( Zespół Szkół w Drohiczynie-środki dotacji na zadania własne).

2. do § 2

1) W rozdziale 75818 zmniejszono rezerwę ogólną i przeznaczono w rozdziale 70095 na usługi pozostałe i zakup energii w budynkach komunalnych ( Urząd Miejski - środki własne) oraz w rozdziale 85415 na 20% udział gminy w dofinansowaniu zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. - Wyprawka szkolna ( Zespół Szkół w Drohiczynie- środki własne).

2) W rozdziale 85205 ( przeciwdziałanie przemocy w rodzinie) zmniejszono wydatki na zakupy materiałów a przeznaczono na umowę zlecenia( MGOPS- środki własne).

3) W rozdziale 85219 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe a zwiększono na umowę zlecenia i pochodne od niej( MGOPS w Drohiczynie - środki własne).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olga Borkowska

Aplikant adwokacki, specjalista z zakresu postępowania cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama