reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/117/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 27 sierpnia 2012r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 ,Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz .984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r Nr, 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Nr 21, poz. 113, Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887 / oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 217 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 2010 rok Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 257, poz. 1726, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 853.760 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 853.760 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami i paragrafami na kwotę 283.251 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian załącznika Nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2012 roku do Uchwały Nr XVI/86/11 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2012 rok, z późn. zm. zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian załącznika Nr 5 Wykaz dotacji udzielanych z budżetu gminy na realizację w 2012 roku do Uchwały Nr XVI/86/11 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2012 rok, z późn. zm. zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Objaśnienia do uchwały budżetowej zawarte są w Załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 7. § 7 Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi :

1) plan dochodów w kwocie 23.249.177 zł z tego:

a) dochody bieżące 21.236.602 zł,

b) dochody majątkowe 2.012.575 zł;

2) plan wydatków w kwocie 27.980.928 zł z tego:

a) wydatki bieżące 20.502.763 zł,

b) wydatki majątkowe 7.478.165 zł .

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Kłosek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/117/12
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/117/12
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/117/12
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/117/12
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2012 rok.

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

celowa

podmiotowa

przedmiotowa

Lp.

Nazwa zadania lub podmiotu

celowa

podmiotowa

przedmiotowa

1

Powiat białostocki

801.946,00

-

-

1.

Rozpowszechnianie sportu na terenie gminy94 498,00--

2

Urząd Miasta Białystok Dz. 801 rozdz. 80104 i 80103


109 440,00


-


-

2


-


-


-


-

3

Gminne Centrum Kultury


44 700,00


394 990,00


-

4

Gminna Biblioteka Publiczna


-


73 600,00


-

Ogółem

956.086,00

468 590,00

-

94 498,00

-

-


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/117/12
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w planie budżetu gminy na 2012 rok.

I. Dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok o kwotę 853.760 zł . Związane to było między innymi z :

- nie zostaną zrealizowane dochody związane ze środkami z UE dotyczące termomodernizacji,

- nie będzie raczej wykonana sprzedaż działek na planowanym poziomie,

- po stronie wydatków dokonano zmniejszeń w związku z brakiem realizacji dochodów.

II. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami i paragrafami na kwotę 283.251 zł w celu prawidłowej realizacji budżetu za 2012 rok .

III. Zmianie uległ załącznik dotacji udzielanych w 2012 roku zgodnie z przyznanymi dotacjami w budżecie.

IV. Zmianie ulega załącznik inwestycyjny w związku z rozstrzygniętymi przetargami na inwestycje, jak również zmianie ulegają dotacje dla powiatu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Milena Bernacka-Stachniałek

Adwokat i doradca restrukturyzacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama