reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/113/12 RADY MIEJSKIEJ W SURAŻU

z dnia 30 listopada 2012r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568 z 2004 r. Nr 102, poz 1055, Nr 116, poz 1203 z 2005 r.Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 ,Nr 173, poz.1218,z 2008r.Nr 180,poz.1111,Nr 223,poz.1458, z 2009r.Nr 52,poz.420, Nr 157,poz 1241,z 2010 r.Nr 28, poz.142 i poz.146,Nr 40, poz.230, Nr 106 poz.675z 2011r.Nr21,poz.113, Nr 117, poz 679, Nr 134, poz. 777, i Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281, z 2012 r. poz.567 ) art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 ( Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz.613 ,Nr 96, poz.620 ,Nr 225, poz.1461,Nr 226,poz.1475, z 2011r Nr 102, poz.584 ,Nr 112, poz.654 i Nr 171, poz.1016, Nr 232, poz.1378) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r (M.P. poz.587) uchwala się co, następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy:

1. od gruntów

1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,75zł od 1 m2 powierzchni,

2) pod jeziorami zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,51 zł od 1 ha powierzchni,

3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,35 zł od 1m2 powierzchni,

2. od budynków lub ich części

1) mieszkalnych 0,62 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 18,41 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 3,95 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 6,00 złod 1 m2 powierzchni użytkowej,

6) od budowli 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust.1 pkt. 3 i ust.3-7,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suraża.

§ 3. Traci moc uchwała NR XII/65/11 Rady Miejskiej w Surażu z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Surażu


Celina Chodorowska

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Olga Borkowska

Aplikant adwokacki, specjalista z zakresu postępowania cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama