reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/120/12 Rady Gminy Poświętne

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391), art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz. 146, Nr 106, poz.675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567) Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług z zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się, iż :

1) od właścicieli nieruchomości należy odbierać każdą zebraną ilość odpadów komunalnych;

2) odpady komunalne zmieszane z terenu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, powinny być odbierane z następująca częstotliwością:

a) zabudowa jednorodzinna, siedliskowa i letniskowa - raz na miesiąc,

b) zabudowa wielorodzinna - raz na dwa tygodnie ,

3) odpady komunalne zbierane selektywnie z terenu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, powinny być odbierane z następującą częstotliwością:

a) zabudowa jednorodzinna, siedliskowa i letniskowa - raz na miesiąc,

b) zabudowa wielorodzinna - raz na dwa tygodnie,

2. W punktach selektywnego zbierania odpadów, znajdujących się na terenie Gminy Poświętne, ustawia się oznakowane pojemniki na poszczególne frakcje odpadów komunalnych.

3. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktów selektywnego zbierania odpadów odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

4. Wójt Gminy Poświętne podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej gminy (http://bip.ug.poswietne.wrotapodlasia.pl) informację o lokalizacji i godzinach otwarcia punktów selektywnego zbierania odpadów oraz wykaz odbieranych w nich frakcji odpadów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w dniu 1 lipca 2013 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Kamiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kredytmarket

Kredyty online dla małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama