Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Starosty Wysokomazowieckiego

z dnia 16 stycznia 2013r.

zawarte w dniu 16 stycznia 2013 r. pomiedzy Starostą Wysokomazowieckim- Bogdanem Zielińskim zwanym dalej "Powierzającym" a Nadleśniczym Nadleśnictwa Rudka- Grzegorzem Markiem Godlewskim, zwanym dalej "Przyjmujacym"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe