Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/438/2014 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 15 lipca 2014r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Hryniewicze - obszar planistyczny Hryniewicze Wieś

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe