reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 16/14 Burmistrza Lipska

z dnia 31 grudnia 2014r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r

Na podstawie art. 257 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz § 10 ust. 3 Uchwały Nr XXVII/217/13 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lipsk na rok 2014 zarządzam, co nastepuje:

§ 1. Zwiększyć wydatki o kwotę 67.535 zł oraz zmniejszyć wydatki o 67.535 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu gminy w wysokości - 17.374.622 zł, w tym dochody bieżące 17.280.832 zł i dochody majątkowe 93.790 zł;

2) wydatki budżetu gminy w wysokości - 17.293.086 zł, w tym wydatki bieżące 16.285.940 zł i wydatki majątkowe 1.007.146 zł;

3) nadwyżka budżetu gminy w wysokości - 81.536 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz


mgr Lech Łępicki


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 16/14
Burmistrza Lipska
z dnia 31 grudnia 2014 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 R.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

989 300,00

0,00

989 300,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

989 300,00

0,00

989 300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9 350,00

- 2 000,00

7 350,00

Własne

9 350,00

- 2 000,00

7 350,00

4260

Zakup energii

20 000,00

2 000,00

22 000,00

Własne

20 000,00

2 000,00

22 000,00

750

Administracja publiczna

2 095 333,00

0,00

2 095 333,00

75011

Urzędy wojewódzkie

167 822,00

900,00

168 722,00

4260

Zakup energii

3 600,00

200,00

3 800,00

Własne

3 600,00

200,00

3 800,00

4300

Zakup usług pozostałych

18 500,00

500,00

19 000,00

Własne

14 000,00

500,00

14 500,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2 544,00

200,00

2 744,00

Własne

2 544,00

200,00

2 744,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 771 711,00

- 900,00

1 770 811,00

4260

Zakup energii

16 500,00

1 500,00

18 000,00

Własne

16 500,00

1 500,00

18 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

84 000,00

2 020,00

86 020,00

Własne

84 000,00

2 020,00

86 020,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

4 000,00

300,00

4 300,00

Własne

4 000,00

300,00

4 300,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

10 000,00

500,00

10 500,00

Własne

10 000,00

500,00

10 500,00

4410

Podróże służbowe krajowe

11 000,00

- 700,00

10 300,00

Własne

11 000,00

- 700,00

10 300,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

27 540,00

- 4 020,00

23 520,00

Własne

27 540,00

- 4 020,00

23 520,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

14 000,00

- 500,00

13 500,00

Własne

14 000,00

- 500,00

13 500,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

448 073,00

0,00

448 073,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

380 673,00

0,00

380 673,00

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

1 000,00

- 400,00

600,00

Własne

1 000,00

- 400,00

600,00

4260

Zakup energii

12 000,00

1 500,00

13 500,00

Własne

12 000,00

1 500,00

13 500,00

4270

Zakup usług remontowych

8 000,00

- 1 100,00

6 900,00

Własne

8 000,00

- 1 100,00

6 900,00

801

Oświata i wychowanie

5 966 806,00

0,00

5 966 806,00

80101

Szkoły podstawowe

2 971 157,00

0,00

2 971 157,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

117 200,00

- 1 500,00

115 700,00

Własne

117 200,00

- 1 500,00

115 700,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

17 024,00

1 500,00

18 524,00

Własne

13 624,00

1 500,00

15 124,00

80110

Gimnazja

1 737 466,00

0,00

1 737 466,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

87 804,00

4 000,00

91 804,00

Własne

87 804,00

4 000,00

91 804,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

225 000,00

- 4 000,00

221 000,00

Własne

225 000,00

- 4 000,00

221 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

54 565,00

- 1 500,00

53 065,00

Własne

54 565,00

- 1 500,00

53 065,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

3 200,00

1 500,00

4 700,00

Własne

3 200,00

1 500,00

4 700,00

851

Ochrona zdrowia

177 561,00

0,00

177 561,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

68 250,00

0,00

68 250,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1 000,00

500,00

1 500,00

Własne

1 000,00

500,00

1 500,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

4 500,00

- 500,00

4 000,00

Własne

4 500,00

- 500,00

4 000,00

852

Pomoc społeczna

3 831 947,00

0,00

3 831 947,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 988 179,00

0,00

1 988 179,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

97 598,00

130,00

97 728,00

Własne

48 087,00

130,00

48 217,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 723,00

- 130,00

5 593,00

Własne

1 941,00

- 130,00

1 811,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

452 322,00

- 1 400,00

450 922,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

294 000,00

- 1 400,00

292 600,00

Własne

294 000,00

- 1 400,00

292 600,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

1 200,00

1,00

1 201,00

Własne

1 200,00

1,00

1 201,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

820,00

- 1,00

819,00

Własne

820,00

- 1,00

819,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

86 924,00

1 400,00

88 324,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

68 008,00

1 423,00

69 431,00

Własne

40 338,00

1 400,00

41 738,00

Zlecone

27 670,00

23,00

27 693,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10 166,00

326,00

10 492,00

Własne

5 132,00

199,00

5 331,00

Zlecone

5 034,00

127,00

5 161,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

678,00

17,00

695,00

Zlecone

678,00

17,00

695,00

4410

Podróże służbowe krajowe

3 999,00

- 366,00

3 633,00

Własne

923,00

- 199,00

724,00

Zlecone

3 076,00

- 167,00

2 909,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 077 944,00

0,00

1 077 944,00

90002

Gospodarka odpadami

533 900,00

0,00

533 900,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

46 400,00

- 40 000,00

6 400,00

Własne

46 400,00

- 40 000,00

6 400,00

4300

Zakup usług pozostałych

447 900,00

40 000,00

487 900,00

Własne

447 900,00

40 000,00

487 900,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

133 800,00

9 200,00

143 000,00

4260

Zakup energii

91 600,00

9 200,00

100 800,00

Własne

91 600,00

9 200,00

100 800,00

90095

Pozostała działalność

222 609,00

- 9 200,00

213 409,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

54 300,00

- 500,00

53 800,00

Własne

54 300,00

- 500,00

53 800,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

10 800,00

118,00

10 918,00

Własne

10 800,00

118,00

10 918,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

9 100,00

- 1 200,00

7 900,00

Własne

9 100,00

- 1 200,00

7 900,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 012,00

- 1 100,00

912,00

Własne

2 012,00

- 1 100,00

912,00

4300

Zakup usług pozostałych

94 485,00

- 5 000,00

89 485,00

Własne

94 485,00

- 5 000,00

89 485,00

4430

Różne opłaty i składki

2 104,00

- 1 400,00

704,00

Własne

2 104,00

- 1 400,00

704,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3 400,00

- 118,00

3 282,00

Własne

3 400,00

- 118,00

3 282,00

926

Kultura fizyczna

33 535,00

0,00

33 535,00

92601

Obiekty sportowe

24 377,00

0,00

24 377,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

100,00

100,00

Własne

0,00

100,00

100,00

4260

Zakup energii

3 200,00

- 100,00

3 100,00

Własne

3 200,00

- 100,00

3 100,00

Razem:

17 293 086,00

0,00

17 293 086,00


Uzasadnienie

Po stronie wydatków dokonano przesunięć zgodnie z potrzebami. W Gospodarce mieszkaniowej dokonano przesunięcia wydatków o 2.000 zł, w Administracji publicznej o 5.220 zł i Bezpieczeństwie publicznym i ochronie p.poż. o 1.500 zł. Dokonato także przesunięcia wydatków w dziale Oświata i wychowanie o 7.000 zł, w Przeciwdziałaniu alkoholizmowi o 500 zł i Pomocy społecznej o 1.897 zł (w tym zlecone o 167 zł). Dokonano przesunięcia wydatków w Gospodarce komunalnej i ochronie środowiska o 49.318 zł i w Kulturze fizycznej o 100 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Lisak

Radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama