reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.10.2015.BG Wojewody Podlaskiego

z dnia 11 lutego 2015r.

stwierdzające nieważność uchwały nr III/6/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 27 grudnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały XXXVII/213/10 z dnia 27 lipca 2010, w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr III/6/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 27 grudnia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały XXXVII/213/10 z dnia 27 lipca 2010, w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 27 grudnia 2015 r. Rada Miejska w Nowogrodzie podjęła uchwałę Nr III/6/14 w sprawie uchylenia uchwały XXXVII/213/10 z dnia 27 lipca 2010, w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

Powyższa uchwała w dniu 14 stycznia 2015 r. wpłynęła do organu nadzoru.

Przeprowadzona analiza wykazała, iż przedmiotowa uchwała została podjęta z naruszeniem art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym i art. 4 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 ze zm.), w związku z czym w dniu 2 lutego 2015 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia jej nieważności.

Kwestionowana przez organ nadzoru uchwała w § 2 zawiera zapis, zgodnie z którym uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Mocą niniejszego przepisu przewidziano zatem wejście w życie uchwały bez publicznego jej ogłoszenia, co w tym przypadku stanowi istotne naruszenie prawa.

Uzasadniając powyższe, stwierdzić należy, że ww. uchwała posiada charakter formalny, gdyż jedynie uchyla uchwałę zawierającą merytoryczne ustalenia. Zatem, w tym miejscu należy się odnieść do uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodzie Nr XXXVII/213/10 z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, która stanowi akt prawa miejscowego.

Tak też zakwalifikowała uchwałę Rada Miejska w Nowogrodzie kierując ją do publikacji (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 218, poz. 2673). Zamieszczone w uchwale przepisy charakteryzują się bowiem generalnością i abstrakcyjnością, adresowane są nie do imiennie określonych osób, a zatem potencjalnie mogą dotyczyć wszystkich, bez jakichkolwiek ograniczeń.

W związku z powyższym uchwała mocą której Rada Miejska uchyliła tzw. uchwałę macierzystą, powinna również wejść w życie po upływie 14 dni od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Biorąc pod uwagę powyższe, wskazać należy, iż uchwała Nr III/6/14 Rady Miejskiej w Nowogrodzie nie odpowiada wymaganiom stawianym tej kategorii aktów, a omawiane uchybienie zakwalifikować należy jako istotne naruszenie prawa.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Jednocześnie informuję, że stosownie do postanowień art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy wstrzymuje ich wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Otrzymuje :

Rada Miejska w Nowogrodzie

z up. Wojewody Podlaskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli


Aneta Kuberska

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Polish Advisory Group

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama