reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/20/2015 Rady Gminy Przerośl

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.9 lit.h i art.40 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, 645, 1318; z 2014r. poz. 379,1072) oraz art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz.163) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XVII/124/2012 Rady Gminy Przerośl z dnia 23 listopada 2012 roku. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2012r. poz. 3897) wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 8 dodaje się pkt. 18 i 19 w brzmieniu:

współpracuje z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach oraz realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

19) przyznaje i wypłaca zasiłki celowe, a także udziela schronienia oraz zapewniania posiłek i niezbędne ubranie cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;".

2. § 10 ust.1 pkt.1 otrzymuje brzmienie:

1, 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z póź.zm.)".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przerośl.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Radzewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Majszak

Ekspert z zakresu odszkodowań i ubezpieczeń.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama