reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 19/IV/2015 Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 13 lutego 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 ,zm.poz.645), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258,art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, zm. poz 938)

Rada Gminy Kulesze Kościelne uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 10.438.618,00 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 9.714.893,56 zł,

- majątkowe w wysokości 723.724,44 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 10.938.618,00 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 8.895.805,41 zł,

- majątkowe w wysokości 2.042.812,59zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 .

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 11.000,00 zł,

2. celową w wysokości - 25.000,00zł - na Zarządzanie kryzysowe .

§ 4. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 500.000 złotych planuje się pokryć:

a) kredytem długoterminiwym

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000,00 zł.

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości 500.000,00 zł.

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 100.000,00 zł.,

2. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokosci 500.000,00 zł,

3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

4. przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

5. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących wraz z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej .

6. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań w ramach jednego działu klasyfikacji budżetowej,

7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Janusz Wnorowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 19/IV/2015
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 13 lutego 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 19/IV/2015
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 13 lutego 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama