reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 20/15 Wójta Gminy Płaska

z dnia 23 stycznia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Płaska na 2015 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) oraz Uchwały Nr IV/16/14 Rady Gminy Płaska z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Płaska na rok 2015, zarzadza się co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów oraz wydatków na kwotę 58,00 zł., zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.

§ 2. Dokonać przeniesień wydatków między paragrafami w ramach działu na kwotę 123.850,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetu ogółem 12 000 058,00 zł.. z tego:

- dochody bieżące 8 327 704,00 zł.;

- dochody majątkowe 3 672 354,00 zł.

2) wydatki budżetu ogółem 8 280 058,00 zł, z tego:

- wydatki bieżące 8 012 758,00 zł.;

- wydatki majątkowe 267 300,00 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Wiesław Gołaszewski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 23 stycznia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

855 300,00

58,00

855 358,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

0,00

58,00

58,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

58,00

58,00

Razem:

869 484,00

58,00

869 542,00

Razem własne dochody, z tego:

11 130 516,00

0,00

11 130 516,00

Własne dochody bieżące:

7 458 162,00

0,00

7 458 162,00

Własne dochody majątkowe:

3 672 354,00

0,00

3 672 354,00

Porozumienia:

0,00

0,00

0,00

Zadania zlecone:

869 484,00

58,00

869 542,00

Razem:

12 000 000,00

58,00

12 000 058,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 20/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 23 stycznia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków

Rodzaj:

Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

114 000,00

0,00

114 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

114 000,00

0,00

114 000,00

4270

Zakup usług remontowych

85 000,00

- 43 000,00

42 000,00

4307

Zakup usług pozostałych

0,00

35 100,00

35 100,00

4309

Zakup usług pozostałych

0,00

7 300,00

7 300,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

600,00

600,00

720

Informatyka

253 484,00

0,00

253 484,00

72095

Pozostała działalność

253 484,00

0,00

253 484,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

48 000,00

- 48 000,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

0,00

48 000,00

48 000,00

750

Administracja publiczna

1 348 155,50

0,00

1 348 155,50

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

68 000,00

500,00

68 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

500,00

1 500,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 189 255,50

- 500,00

1 188 755,50

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

8 000,00

8 000,00

16 000,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

8 000,00

- 8 000,00

0,00

4410

Podróże służbowe krajowe

15 000,00

- 500,00

14 500,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

78 000,00

0,00

78 000,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

76 000,00

0,00

76 000,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

8 000,00

- 6 000,00

2 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

0,00

100,00

100,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

20 000,00

- 8 450,00

11 550,00

4270

Zakup usług remontowych

0,00

14 350,00

14 350,00

801

Oświata i wychowanie

2 990 135,00

0,00

2 990 135,00

80101

Szkoły podstawowe

1 645 000,00

0,00

1 645 000,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 500,00

- 1 500,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1 000,00

2 500,00

3 500,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

1 000,00

- 1 000,00

0,00

80110

Gimnazja

752 000,00

0,00

752 000,00

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1 000,00

- 1 000,00

0,00

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1 000,00

3 000,00

4 000,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

2 000,00

- 2 000,00

0,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

229 135,00

0,00

229 135,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5 000,00

2 000,00

7 000,00

4270

Zakup usług remontowych

0,00

2 000,00

2 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

220 000,00

- 4 000,00

216 000,00

Razem:

7 410 516,00

0,00

7 410 516,00

Rodzaj:

Zlecone

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

852

Pomoc społeczna

855 300,00

58,00

855 358,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

840 000,00

0,00

840 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

24 000,00

- 400,00

23 600,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

400,00

400,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

0,00

58,00

58,00

3110

Świadczenia społeczne

0,00

56,86

56,86

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

1,14

1,14

Razem:

869 484,00

58,00

869 542,00

Razem własne wydatki, z tego:

7 410 516,00

0,00

7 410 516,00

Własne wydatki bieżące:

7 143 216,00

0,00

7 143 216,00

Własne wydatki majątkowe:

267 300,00

0,00

267 300,00

Porozumienia:

0,00

0,00

00,0

Zadania zlecone:

869 484,00

58,00

869 542,00

Razem:

8 280 000,00

58,00

8 280 058,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 20/15
Wójta Gminy Płaska
z dnia 23 stycznia 2015 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie na 2015 rok

1. Zmiany w planie dochodów:

1) zwiększenie dotacji celowej w dz.852, rozdz.85215 § 2010 w kwocie 58,00 zł. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 roku.

2. Zmiany w planie wydatków:

1) przeniesienie w dziale 600 kwoty 43.000,00 zł. na wypłatę delegacji służbowych związanych z kontrolą dróg oraz inwestycją (600,00 zł.), za opłatę dla audytora projektu "Rozwój infrastruktury transportowej wokół Kanału Augustowskiego" (42.400,00 zł.);

2) przeniesienie w dziale 720 kwoty 48.000,00 zł. zgodnie z klasyfikacją budżetową zmienioną Rozporządzeniem MF z dnia 16.12.2014 roku;

3) przeniesienie w dziale 750 kwoty 8.000,00 zł. zgodnie z klasyfikacją budżetową zmienioną Rozporządzeniem MF z dnia 16.12.2014 roku oraz kwoty 500,00 zł. na wydatki związane z obsługą Rady Gminy Płaska;

4) przeniesienie w dziale 754 kwoty 14.450,00 zł. z przeznaczeniem na opłatę funduszu pracy za wynagrodzenia oraz na opłatę za remont garażu OSP w Mołowistym;

5) przeniesienie w dziale 801 kwoty 5.500,00 zł. zgodnie z klasyfikacją budżetową zmienioną Rozporządzeniem MF z dnia 16.12.2014 roku oraz kwoty 4.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup części i naprawę autobusu szkolnego;

6) przeniesienie w dziale 852 kwoty 400,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dotyczącego dostarczenia decyzji świadczeniobiorcom;

7) zwiększenie dotacji celowej w dz.852, rozdz.85215 w kwocie 58,00 zł. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2015 roku.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Sikora

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama