reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 70/15 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 27 lutego 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146/ oraz § 10 pkt 2 Uchwały Nr 9/II/14 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2015 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na przeniesieniu wydatków w ramach działu pomiędzy rozdziałami i paragrafami na kwotę 34.700,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 19.045.084,00 zł, z tego:

1) dochody bieżące kwota 18.340.031,00 zł

2) dochody majątkowe kwota 705.053,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 18.705.912,00 zł, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 16.889.483,00 zł

2) wydatki majątkowe kwota 1.816.429,00 zł.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 27 lutego 2015 r.

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: Z L E C O N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

852

Pomoc społeczna

2 481 940,00

0,00

2 481 940,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2 403 000,00

0,00

2 403 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 500,00

- 1 000,00

4 500,00

4610

Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

900,00

1 000,00

1 900,00

Razem:

2 499 467,00

0,00

2 499 467,00

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

474 294,00

0,00

474 294,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

462 998,00

-75,00

462 923,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

103 454,00

-75,00

103 379,00

01095

Pozostała działalność

1 296,00

75,00

1 371,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 296,00

75,00

1 371,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

122 000,00

0,00

122 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

122 000,00

0,00

122 000,00

4590

Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

8 430,00

22 925,00

31 355,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

41 570,00

- 22 925,00

18 645,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

254 445,00

0,00

254 445,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

155 727,00

0,00

155 727,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

30 000,00

- 7 000,00

23 000,00

4270

Zakup usług remontowych

2 000,00

- 1 000,00

1 000,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

5 500,00

- 2 000,00

3 500,00

4300

Zakup usług pozostałych

6 000,00

10 000,00

16 000,00

801

Oświata i wychowanie

5 828 918,00

0,00

5 828 918,00

80110

Gimnazja

1 547 985,00

0,00

1 547 985,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

99 981,00

- 400,00

99 581,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

600,00

400,00

1 000,00

852

Pomoc społeczna

1 389 238,00

0,00

1 389 238,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

406 124,00

0,00

406 124,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11 000,00

- 300,00

10 700,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

320,00

300,00

620,00

Razem

16 206 445,00

-75,00

16 206 520,00

WYDATKI OGÓŁEM

18 705 912,00

w tym:

wydatki bieżące

16 889 483,00

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

12 777 167,00

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

8 307 705,00

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4 469 462,00

2) Dotacje na zadania bieżące

211 576,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3 400 878,00

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

196 862,00

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0,00

6) Obsługa długu

303 000,00

wydatki majątkowe

1 816 429,00

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

1 770 929,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

468 248,00

2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

45 500,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 70/15
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 27 lutego 2015 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu, uwzględniając potrzeby finansowe jednostek w związku z ich bieżącą działalnością - 34.700,00 zł.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama