reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/39/15 Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych

Na podstawie art. 12 pkt 7 i 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260, 843, 1446 i 1543 oraz z 2014 r. poz. 659 i 1310) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość stawek opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Suwałkach za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;

4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1 - 3.

§ 2. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w celu prowadzenia robót ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) jezdni do 20 % szerokości - 3,00 zł;

2) jezdni powyżej 20 % do 50 % szerokości - 5,00 zł;

3) jezdni powyżej 50 % do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00 zł;

4) chodników, ciągów pieszych i pieszo-jezdnych, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych - 3,00 zł;

5) przy zajęciu elementów pasa drogowego nie wymienionych w pkt 1 - 4 - 2,00 zł.

§ 3. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w § 1 pkt 1 - 3 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

1) rajdy, koncerty, festyny i inne imprezy - 0,01 zł;

2) na inne cele - 1,00 zł.

§ 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2:

1) poza obszarem zabudowanym - 15,00 zł;

2) w obszarze zabudowanym - 40,00 zł;

3) na obiekcie mostowym - 200,00 zł.

2. Przy umieszczeniu w pasie drogowym urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50 % stawek określonych w ust. 1.

§ 5. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:

1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 0,50 zł;

2) pasa drogowego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,50 zł;

3) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsce parkingowe (koperty) - 0,50 zł;

4) pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoisko handlowe - 2,00 zł

5) reklamy - 2,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Suwałkach.

§ 7. Traci moc uchwała nr XIX/100/04 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 62, poz.1021).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Mackiewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama