reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/57/2015 Rady Powiatu Sokólskiego

z dnia 18 maja 2015r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2015

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645, z 2014r. poz. 379 i 1072) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 44 500 zł oraz dokonuje się przeniesienia, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 44 500 zł oraz dokonuje się przeniesienia zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności", zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmiany załącznika "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu na rok 2015", zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. W uchwale Nr III/26/2015 Rady Powiatu Sokólskiego z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2015, zmienionej uchwałą Nr IV/37/2015 z dnia 11 lutego 2015 r., Nr VI/50/2015 z dnia 27 marca 2015 r. i Nr VII/54/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r., wprowadza się następującą zmianę:

- § 4 ust 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 1 794 463 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały".

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: 63 108 157,37 zł;

- dochody bieżące - 54 167 469,37 zł,

- dochody majątkowe - 8 940 688,00 zł;

2) wydatki ogółem: 65 363 423,37 zł;

- wydatki bieżące - 52 481 967,37 zł,

- wydatki majątkowe - 12 881 456 ,00 zł;

3) deficyt roku 2015 w kwocie 2 255 266,00 zł będzie pokryty:

- wolnymi środkami w kwocie 2 255 266,00 zł.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Franciszek Budrowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/57/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 18 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/57/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 18 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/57/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 18 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/57/2015
Rady Powiatu Sokólskiego
z dnia 18 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Część opisowa do załącznika nr 1

W dz. 700 rozdz. 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami - dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 24 000 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania za nieruchomość położoną w Gminie Janów.

W dz. 801 rozdz. 80120- Licea ogólnokształcące- zwiększenia planu dochodów o kwotę 10 000 zł dokonuje się w związku z zawartą umową z Gminą Suchowola.

W dz. 853 rozdz. 85395- Pozostała działalność- dokonuje się zwiększenia planu o kwotę7 500 zł w związku podpisaniem aneksu do umowy na realizacje projektu pn. "Start w nowe możliwości".

W dz. 926 rozdz. 92695- Pozostała działalność- zwiększenia w planie dochodów o kwotę3 000 zł dokonano na podstawie porozumienia z Gminą Suchowola z przeznaczeniem na dowóz młodzieży na zawody sportowe.


Część opisowa do załącznika nr 2

W dz. 801 rozdz. 80120- Licea ogólnokształcące- zwiększenie planu wydatków o kwotę10 000 zł przeznacza się na działalność Powiatowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej działającej przy Zespole Szkół w Suchowoli.

W dz. 853 rozdz. 85395- Pozostała działalność- dokonuje się zwiększenia planu o kwotę7 500 zł w związku podpisaniem aneksu do umowy na realizację projektu pn. "Start w nowe możliwości" i zwiększeniem wydatków projektu w rozdziale Aktywnej Integracji.

W dz. 854 rozdz. 85406- Poradnie psychologiczno-pedagogiczne- zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 560 zł przeznacza się na zakup testu do oceny poziomu funkcjonowania dziecka z zaburzeniami autystycznymi (kwota pochodzi z przeniesienia z rozdz. 80146).

W dz. 921 rozdz. 92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zwiększenie w planie wydatków o kwotę 24 000 zł przeznacza się jako dotację na zabytki.

W dz. 926 rozdz. 92695- Pozostała działalność- zwiększenia w planie wydatków o kwotę3 000 zł dokonano z przeznaczeniem na dowóz młodzieży na zawody sportowe w Zespole Szkół w Suchowoli.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Kurzawa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama