reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/120/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 30 grudnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały nr VI/25/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Wasilków jest organem prowadzącym

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VI/25/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Wasilków jest organem prowadzącym, wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: "Uchwała Nr VI/25/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Wasilków jest organem prowadzącym.".

2. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Określa się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Wasilków jest organem prowadzącym, a także dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów oraz liczbę punktów przypisanych tym kryteriom w postępowaniu rekrutacyjnym.".

3. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Wasilków jest organem prowadzącym, bierze się pod uwagę łącznie następujące kryteria, którym przyznaje się odpowiednią liczbę punktów:

1) kandydat zobowiązany jest do odbycia rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego lub ma odroczony obowiązek szkolny lub ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego a Gmina Wasilków ma obowiązek mu to zapewnić - 20 punktów;

2) oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący kandydata pracują - 4 punkty;

3) kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 2 punkty;

4) rodzeństwo kandydata w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja, będzie uczęszczało do tego/ej samego/ej, wybranego/ej przez rodziców przedszkola/innej formy wychowania przedszkolnego - 2 punkty;

5) deklaracja opieki w czasie przekraczającym 8 godzin dziennie i korzystania z trzech posiłków dziennie (kryterium nie dotyczy innych form wychowania przedszkolnego) - 2 punkty;

6) zameldowanie kandydata i jego rodziców/rodzica samotnie wychowującego kandydata na pobyt stały na terenie Gminy Wasilków- 10 punktów.".

4. § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: " zgodność wieku kandydata z ustawowym obowiązkiem odbycia rocznego obowiązkowego wychowania przedszkolnego lub prawem do korzystania z wychowania przedszkolnego powiązanym z obowiązkiem Gminy Wasilków do realizacji tego prawa;".

5. W § 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "Za spełnienie kryterium, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 6, uważa się złożenie przez rodzica oświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały na terenie Gminy Wasilków.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Adam Półtorak

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

adw. Agata Stanilewicz-Krzysztofiak

Partner Kancelarii Kawczyński i Kieszkowski Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. www.kklaw.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama