reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/112/15 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 17 grudnia 2015r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1515) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów polegających na tym, że:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2.000,00 zł,

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 62.662,50 zł,

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60.662,50 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 45.764.174,18 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 39.751.793,01 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 6.012.381,17 zł,

2. Plan wydatków ogółem 50.006.009,18 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 41.826.067,12 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 8.179.942,06 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.241.835,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.241.835,00 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Adam Półtorak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/112/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2015 rok

Klasyfikacja

Zwiększenie dochodów

Zmniejszenie dochodów

Objaśnienie

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

852

85214

0960

2 000,00

Zwiększenie dochodów zgodnie z umową darowizny z przeznaczeniem na wspieranie zadań własnych gminy dotyczących pomocy społecznej

własne

OGÓŁEM
w tym:

2 000,00

X

X

- bieżące

2 000,00

- majątkowe


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/112/15
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2015 rok

Klasyfikacja

Zwiększenie wydatków

Zmniejszenie wydatków

Objaśnienie

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

600

60016

4110

3 916,00

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg

własne

4210

3 916,00

754

75412

4010

5 748,00

Zmniejszenie wydatków związanych
z wynagrodzeniami OSP

własne

801

80101

3020

7 051,11

7 051,11

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek

własne

4010

10 602,00

4040

2 588,00

4120

6 000,00

80103

3020

776,89

276,89

4010

5 000,00

4110

3 500,00

80104

3020

1 010,00

1 010,00

80106

3020

410,00

4010

2 800,00

9 000,00

4110

1 100,00

80113

4010

4 000,00

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków związanych z dowożeniem uczniów do szkół

własne

80113

4210

4 000,00

80146

3250

2 261,50

2 261,50

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków dotyczących doskonalenia nauczycieli zgodnie z wnioskiem dyrektora placówki

własne

852

85214

3110

2 000,00

Zwiększenie wydatków zgodnie z umową darowizny z przeznaczeniem na wspieranie zadań własnych gminy dotyczących pomocy społecznej

własne

85219

3020

2 064,00

Zwiększenie i zmniejszenie wydatków dotyczących pomocy społecznej zgodnie z wnioskiem kierownika placówki

własne

4210

3 000,00

4300

8 209,00

4360

1 503,00

4440

1 642,00

85295

3110

648,00

Zwiększenie wydatków związanych
z wynagrodzeniami za prace społeczno-użyteczne

własne

854

85401

3020

230,00

Zwiększenie wydatków dotyczących wynagrodzeń zgodnie z wnioskiem dyrektora placówki

własne

4010

13 000,00

własne

4110

1 500,00

4120

150,00

900

90095

4010

4 800,00

Zwiększenie wydatków związanych z wynagrodzeniami oraz składkami FP dotyczącymi robót publicznych

własne

4120

300,00

OGÓŁEM
w tym:

62 662,50

60 662,50

X

X

- bieżące

62 662,50

60 662,50

- majątkowe

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

FakturaXL.pl

FakturaXL.pl jest producentem oprogramowania w zakresie fakturowania online dla firm i biur rachunkowych. Od ponad 12 lat tworzymy z pasją rozwiązania IT.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama