Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/160/17 Rady Miejskiej w Czyżewie

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkola, punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Czyżew jest organem prowadzącym na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-04-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe