Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVI/585/17 Rady Miasta Białystok

z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Skorupy w Białymstoku (w rejonie ul. Plażowej, ul. Baranowickiej i granicy administracyjnej miasta) - I etap

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-06-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe