Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/150/17 Rady Miejskiej w Nowogrodzie

z dnia 5 czerwca 2017 r.

w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Nowogrodzie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-06-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe