Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.155.2017.ŁB Wojewody Podlaskiego

z dnia 27 października 2017 r.

stwierdzające nieważność uchwały nr XXXI/289/2017 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 22 września 2017 r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków przyznawania, a także wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom w szkołach prowadzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-10-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe