Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXII/150/2017 Rady Gminy Milejczyce

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe