Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/178/18 Rady Gminy Mielnik

z dnia 2 lutego 2018 r.

w sprawie uchwalenia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mielnik na lata 2018-2022"

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-02-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe